Kuntien tilanneseuranta tuo ajantasaista tietoa kaikkien saataville

Case Studies

Kuntien tilanneseuranta tuo ajantasaista tietoa kaikkien saataville

Suomalaiset kunnat eroavat monin tavoin toisistaan. Kuntien taloudelliseen tilaan ja niiden edellytyksiin järjestää asukkailleen palveluita vaikuttavat esimerkiksi väestön ikärakenne ja kaupungistuminen. Valtiokonttori on perustanut kuntien tilanneseurantaa varten sivuston, jonka tavoitteena on parantaa valtionhallinnon, valtiovarainministeriön ja kuntien päätöksenteossa käytetyn tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä. Deloitte on ollut mukana kehittämässä palvelua, joka kuuluu osaksi julkishallinnon tiedolla johtamiseen keskittyvää Tietokiri-hanketta.

Case Tietokiri

Kuntatiedolla on monenlaisia käyttäjätarpeita

Monet julkishallinnon tehtävät edellyttävät tarkkaa tietoa kuntien tilanteesta. Valtion virkamiesten lisäksi kuntien omat asiantuntijat tarvitsevat tietoa oman kunnan ja verrokkien tilanteesta. Myös yksittäistä kansalaista saattaa kiinnostaa eri kuntien palvelujen, veroprosentin, asumiskustannusten tai vaikkapa työllisyystilanteen tarkastelu.

Osa kuntatiedosta on tilannesidonnaista – uutta asuinpaikkaa pohtivaa voi kiinnostaa esimerkiksi kunnan työllisyyskehitys. Median edustaja etsii puolestaan ikäjakaumaltaan erityistä paikkakuntaa omaan artikkeliinsa ja kuntavaaliehdokas voi tarvita ajatuksilleen tukea ennen vaaleja.

Tutkikuntia.fi-portaalin tavoitteena on yhteensovittaa eri käyttäjäryhmien tarpeet. Vaikka eri käyttäjäryhmillä on osittain erilaisia tarpeita, kaikki näkymät ja raakadata ovat avoimesti kaikkien käyttäjäryhmien saatavilla päätöksenteon tukena.

Palvelu kokoaa keskeiset kuntatiedot

Kuntien tilanneseuranta -palvelu kokoaa keskeisiä kuntien talouden, toiminnan ja toimintaympäristön arvioimisessa käytettyjä tietoa. Mukana ovat esimerkiksi viimeisimmät tiedot kuntien talousarvioista, kuntalaisten keski-ikä ja sosiaali- ja terveystoiminnan kustannukset. Tunnusluvut päivittyvät palvelussa automaattisesti.

Tietoa kerätään eri viranomaisislähteistä ja rekistereistä, kuten Tilastokeskuksesta ja Verohallinnolta. Eri tietojen oikeellisuudesta vastaavat kyseiset viranomaiset.

”On hienoa, että olemme saaneet joustavasti julkiseen jakoon eri tilasto- ja rekisteritietoja. Kaikille avoimesti jaettu data helpottaa keskustelua kuntien tilanteesta eri osapuolten välillä”, Jani Heikkinen valtiovarainministeriöstä sanoo. ”Tiedot on saatu palveluun helposti luettavaan muotoon. Helppokäyttöinen palvelu on myös löytänyt kunnista käyttäjiä. Aiomme jatkaa palvelun kehittämistä edelleen – tavoitteena on hyödyntää entistä paremmin kaikkea viranomaistietoa eri tahojen päätöksenteossa ja johtamisessa", Heikkinen jatkaa.

Ketterästi tarpeesta toiminnaksi

Datamäärien kasvaessa tiedolla johtamisesta on tullut osa päättäjien arkea. Erilaista dataa ja tietoa on saatavilla paljon, haasteena on usein juuri sen yhdistäminen ja analysointi.

Kuntien tilanneseuranta -hanke lähti liikkeelle valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tavoitteesta parantaa valtion ja kuntien päätöksenteossa käytetyn tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä. Kehitystiimi täydentyi deloittelaisilla, jotka tulivat mukaan kehittämään ja auttamaan konseptin muodostamisessa. Työ toteutettiin lyhyissä sprinteissä.

”Alussa meillä oli enemmänkin ideatason tason ymmärrys siitä, mitä kaikkea tämä projekti sisältää. Sen jälkeen aloimme toteuttaa eri kokonaisuuksia tiettyjen teemojen osalta. Tämä tehtiin yhdessä Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa. Mietimme kahden viikon sykleissä, mitä meidän seuraavaksi pitää saada aikaiseksi ja julkaisimme uutta materiaalia sitä mukaa, kun tuotoksia valmistui”, Deloittella projektista vastannut Lauri Volanen kertoo.

Yhteistyöllä parempia palveluja

Yhteistyö eri osapuolten välillä toimi hyvin. Myös lopputuotoksiin ollaan tyytyväisiä.

”Jatkamme palvelun ideointia − tarkoitus on laajentaa myös uusiin kokonaisuuksiin ja kehittää kokonaisuutta. Tiedolla johtaminen auttaa tekemään parempia päätöksiä. Tämä vaatii kuitenkin oikeita ja toimivia työkaluja. Haluamme tarjota parhaat työkalut ja prosessit päätöksentekijöille”, Heikkinen summaa.

”Kuntien tilannekuva on erinomainen esimerkki siitä, miten pystymme tuottamaan uusia tietopalveluita nopeasti ja joustavasti, kun meillä on toimiva tekninen perusta ja ketterää kehittämistä tukeva toimintatapa”, kertoo Tietokiri-hankkeen omistaja Olli Ahonen Valtiokonttorilta.

Deloittelta projektissa on ollut mukana monenlaisia asiantuntijoita, kuten datan mallintamisen ja hyödyntämisen, analytiikan ja toiminnan kehittämisen konsultteja eri taustoilla. ”On valtavan mielenkiintoista olla mukana rakentamassa tällaista palvelua”, Deloittelta Minna Tormilainen toteaa. ”Hienoa, että projekti jatkuu ja saamme rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivampaa yhteiskuntaa meille kaikille”, Tormilainen sanoo.

Olli Ahonen

Olli Ahonen
Valtiokonttori

Jani Heikkinen

Jani Heikkinen
Valtiovarainministeriö

Minna Tormilainen
Deloitte

Lauri Volanen

Lauri Volanen
Deloitte

Oliko tieto hyödyllistä?