Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta

Artikkeli

Pohjoismainen hyvinvointivaltio – oppeja tulevia uudistuksia varten?

The Nordic social welfare model 

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on tarjonnut vankkaa talouskasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta jo puoli vuosisataa – miten tämä varmistetaan myös tulevaisuudessa? Monet globaalit ja kansalliset muutokset haastavat pohjoismaisen mallin ja on tärkeää pohtia sitä, miten uudistamme tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tuoreessa The Nordic social welfare model -raportissamme tarkastelemme pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden nykytilaa. Erilaisten mittareiden perusteella pohjoismaiset hyvinvointiyhteiskunnat menestyvät hyvin. Pitkän aikavälin rakenteelliset muutokset ja globalisaatio voivat kuitenkin aiheuttaa haasteita nykymuotoisille yhteiskunnille. Suurimmat haasteet ovat:

  • Yhteiskunnallinen tasapaino ja hyvinvointi
  • Julkisen sektorin muutoskyvykkyys
  • Pitkän aikavälin kilpailukyky
  • Ilmastonmuutoksen torjunta

Nämä pitkän aikavälin haasteet nousevat konkreettisesti esille käynnissä olevan koronapandemian keskellä, joka asettaa yhteiskuntamme rakenteiden kestävyyden monelta osin kovalle koetukselle. Löydämmekö pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuuksista keinot syrjäytymisen ehkäisyyn, venyykö varautumiskykymme ja terveyspalveluidemme kapasiteetti kasvavien tarpeiden vaatimuksiin, ja mitä valtion velanotto ja kansainvälisen kaupan haasteet tekevät kilpailukyvyllemme? Saadaanko poikkeusoloista lisävauhtia ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Keskustelemme mielellään näistä teemoista lisää. Yhdessä voimme miettiä, miten nämä tunnistetut haasteet vaikuttavat teidän organisaatioonne, mitä konkreettisia riskejä tai mahdollisuuksia ne luovat, ja miten niihin voidaan paremmin varautua.

Lue lisää raportistamme! Lisäksi voit tutustua globaaliin artikkeliimme aiheesta täällä.

The Nordic social welfare model
Oliko tieto hyödyllistä?