Infrastruktuuri ja liikenne

Palvelut

Infrastruktuuri ja liikenne

Kaupungistuminen, digitalisaatio, ilmastonmuutos, kyberturvallisuus, ihmisten käyttäytymisen muutos ja julkisen sektorin rahoitushaasteet tuovat liikenne- ja infra-alan organisaatioille uusia vaatimuksia. Autamme asiakkaitamme vastaamaan näihin haasteisiin ja hyödyntämään toimintaympäristön muutoksen tuomia uusia mahdollisuuksia.

Olemme yksi liikenne- ja infrastruktuurin johtavista neuvonantajista maailmassa. Tarjoamme liikenne- ja infrasektorin organisaatioille liikkeenjohdon osaamista ja vankkaa toimialatuntemusta.

 

Liikenne- ja infrasektorin strategiset valinnat, asiakkuuksien johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen

Organisaatioiden täytyy sopeutua toimintaympäristön ja asiakastarpeiden jatkuvaan muutokseen. Samanaikaisesti niiden tulee aktiivisesti kehittää toimintaansa. Onnistuminen edellyttää halutun suunnan kirkastamista, strategisten valintojen ymmärtämistä ja kykyä johtaa muutosta haluttuun suuntaan. Tarjoamme asiakkaillemme alan parhaiden käytäntöjen tuntemuksen ja syvällisen näkemyksen toiminnan kehitysmahdollisuuksista. Tuemme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa strategisissa teemoissa:

 • asiakasymmärrys ja asiakkuuksien johtaminen
 • strateginen suunnittelu ja strategiset valinnat
 • strateginen ohjaus ja johtamisjärjestelmät
 • tulevaisuuden toimintamalli ja kyvykkyydet
 • ekosysteemit, verkostot ja innovaatioalustat
 • muutoshankkeiden ja transformaatioiden johtaminen
 • vaikuttavuuden kehittäminen
 • yhtiöittämistarkastelut
 • kehittämisinvestoinnit
 • vastuullisuus

Palvelutoiminnan ja kustannustehokkuuden kehittäminen liikenne- ja infrasektorilla

Erilaiset älykkäät ratkaisut monimutkaistavat liikenteen ja infran palvelutuotantoa tulevaisuudessa. Usein palveluiden asiakaskokemuksesta ja laadusta vastaa yhdessä yhä useampi toimija. Samalla liikkumistarpeisiin liittyvä epävarmuus on kasvanut. Tämä edellyttää kehitettäviltä ratkaisuilta uudenlaista joustoa, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Organisaatioilta vaaditaan palvelutuotannon syvempää ymmärtämistä ja uusien toimintamallien kehittämistä toiminnanohjaukseen, operointiin sekä kumppaniverkostojen johtamiseen. Palveluitamme organisaatioiden palvelutoiminnan ja kustannustehokkuuden kehittämiseen ovat muun muassa:

 • palvelutuotannon johtaminen
 • tulevaisuuden kyvykkyydet
 • organisaatio ja toimintamallimuutokset
 • tuotanto- ja hankintastrategiat
 • kumppanuusverkoston johtaminen
 • tiedolla johtaminen ja analytiikka
 • kustannustehokkuus ja tuottavuusohjelmat
 • omaisuuden hallinta ja ennakoiva kunnossapito

Liikenteen ja infran digitaalisten palveluiden ja järjestelmien kehitys

Älykäs kaupunki ja liikenne edellyttävät jatkuvaa datan, järjestelmien ja alustojen kehittämistä eri toimijoiden yhteistyönä. Sekä vanhat tietojärjestelmät että modernit, usein pilvipohjaiset digitaaliset ratkaisut ja niiden integrointi vaativat uudistuksia, joita ilman näihin tarpeisiin vastaaminen on haastavaa. Autamme asiakkaitamme digitaalisen transformaation ja järjestelmäkehityksen eri vaiheissa sekä kehitämme ratkaisuja tiedolla johtamisen ja reaaliaikaisen toimintatiedon hyödyntämiseksi. Olemme asiakkaille luotettava ja toimittajariippumaton, markkinoiden eri pääteknologioita hyvin tunteva kumppani. Toteutamme asiakkaidemme kanssa digitaalisia muutoksia useiden eri palveluidemme avulla:

 • palvelumuotoilu, käyttäjäymmärrys ja käyttäjäkokemus
 • digitalisaatio- ja IT-strategiat ja -arkkitehtuuri
 • digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen
 • tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden kehittäminen
 • järjestelmäuudistusten johtaminen
 • järjestelmähankinnat ja palvelutoimittajien valinta
 • kyberturvallisuus, tietosuoja ja riskienhallinta
 • AI-, analytiikka- ja dataratkaisut

Liikenteen ja infran suuret investointihankkeet

Kaupunkiseudut kasvavat kovaa vauhtia. Kasvun tukemiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja infrastruktuuriin, älykkäisiin liikenneratkaisuihin ja kiinteistöihin. Nämä investointihankkeet ovat kooltaan yhä suurempia, monimutkaisempia ja haastavampia. Teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeiden toteuttaminen vaatii sopivien toiminta-, hallinto- ja rahoitusmallien tunnistamista sekä yhteensovittamista organisaation muuhun toimintaan. Suurissa investointihankkeissa palveluitamme ovat muun muassa:

 • kannattavuus- ja vaikuttavuustarkastelut
 • business case -kehitys
 • taloudellinen mallinnus
 • yhtiö- ja rahoitusmallit
 • rahoitusjärjestelyt ja sopimusneuvottelut
 • verotus
 • hankkeiden organisointi- ja toimintamallit
 • riskienhallinta

Ota yhteyttä

Olli Jokinen

Olli Jokinen

Government & Public Services

Olli Jokinen vastaa infra- ja liikennealan asiantuntijapalveluista Suomessa. Hän on työskennellyt rakennetun ympäristön ja liikenteen strategisen kehittämisen parissa yli kymmenen vuoden ajan. Hänen e... Lisää

Lauri Byckling

Lauri Byckling

Nordic Government & Public Services

Lauri Byckling toimii Deloittella johdon konsulttina, julkisen sektorin Pohjoismaiden toimialajohtajana ja Deloitten Suomen toimintojen transformaatiojohtajana. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus julk... Lisää