Infrastruktuuri ja liikenne

Palvelut

Infrastruktuuri ja liikenne

Julkinen sektori

Kaupungistuminen, digitalisaatio, ilmastonmuutos, ihmisten käyttäytymisen muutos ja julkisen sektorin rahoitushaasteet tuovat liikenne- ja infra-alan organisaatioille uusia vaatimuksia. Autamme asiakkaitamme vastaamaan näihin haasteisiin ja hyödyntämään toimintaympäristön muutoksen tuomia uusia mahdollisuuksia.

Olemme yksi liikenne- ja infrastruktuurin johtavista neuvonantajista maailmassa. Tarjoamme liikenne- ja infrasektorin organisaatioille liikkeenjohdon osaamista ja vankkaa toimialatuntemusta.

 

Asiakasymmärrys, strategiset valinnat ja toiminnan kehittäminen

Toimintaympäristön ja ihmisten liikkumisen muuttuessa myös infran ja liikenteen organisaatioiden täytyy sopeutua yhä ketterämmin jatkuvaan muutokseen. Samanaikaisesti niiden tulee aktiivisesti kehittää toimintaansa. Onnistuminen edellyttää halutun suunnan kirkastamista, strategisten valintojen ymmärtämistä ja kykyä johtaa muutosta haluttuun suuntaan. Tarjoamme asiakkaillemme alan parhaiden käytäntöjen tuntemuksen ja syvällisen näkemyksen toiminnan kehitysmahdollisuuksista:

 • asiakasymmärrys ja asiakkuuksien johtaminen
 • strateginen suunnittelu, strategiset valinnat ja strategian toimeenpano
 • vaikuttavuuden kehittäminen
 • yhtiöittämistarkastelut
 • kehittämisinvestoinnit
 • strateginen ohjaus ja johtamisjärjestelmät
 • tulevaisuuden toimintamalli ja kyvykkyydet
 • ekosysteemit, verkostot ja innovaatioalustat
 • muutoshankkeiden ja transformaatioiden johtaminen
 • vastuullisuus

 

Palvelutoiminnan ja tuottavuuden kehittäminen

Erilaiset älykkäät ratkaisut monimutkaistavat liikenteen ja infran palvelutuotantoa tulevaisuudessa. Usein palveluiden asiakaskokemuksesta ja laadusta vastaa yhdessä yhä useampi toimija. Samalla liikkumistarpeisiin liittyvä epävarmuus on kasvanut. Tämä edellyttää kehitettäviltä ratkaisuilta uudenlaista joustoa, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Organisaatioilta vaaditaan palvelutuotannon syvempää ymmärtämistä ja uusien toimintamallien kehittämistä toiminnanohjaukseen, operointiin sekä kumppaniverkostojen johtamiseen. Palveluitamme organisaatioiden palvelutoiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen ovat muun muassa:

 • palvelutuotannon johtaminen
 • tulevaisuuden kyvykkyydet
 • organisaatio ja toimintamallimuutokset
 • tuotanto- ja hankintastrategiat
 • kumppanuusverkoston johtaminen
 • tiedolla johtaminen ja analytiikka
 • kustannustehokkuus ja tuottavuusohjelmat
 • omaisuuden hallinta


Digitaalisten palveluiden ja järjestelmien kehitys

Älykäs kaupunkikehitys sekä digitalisoituva infra ja liikenne edellyttävät reaaliaikaisen tiedon, järjestelmien ja alustojen kehittämistä eri toimijoiden yhteistyönä. Vanhojen tietojärjestelmien uudistaminen mutta myös modernien pilvipohjaisten ratkaisujen kehittäminen ja integrointi vaativat toimijoilta uudistuksia, jotta älykkään ympäristön tarpeisiin voidaan vastata. Autamme asiakkaitamme digitaalisen transformaation ja järjestelmäkehityksen eri vaiheissa sekä kehitämme ratkaisuja tiedolla johtamisen ja reaaliaikaisen toimintatiedon hyödyntämiseksi. Olemme asiakkaille luotettava ja toimittajariippumaton, markkinoiden eri pääteknologioita hyvin tunteva kumppani. Toteutamme asiakkaidemme kanssa digitaalisia muutoksia useiden eri palveluidemme avulla:

 • palvelumuotoilu, käyttäjäymmärrys ja käyttäjäkokemus
 • digitalisaatio- ja IT-strategiat ja -arkkitehtuuri, digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen
 • tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden kehittäminen
 • järjestelmäuudistusten johtaminen
 • järjestelmähankinnat ja palvelutoimittajien valinta
 • kyberturvallisuus, tietosuoja ja riskienhallinta

 

Suuret infran ja liikenteen investointihankkeet

Kaupunkiseudut kasvavat kovaa vauhtia. Kasvun tukemiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja infrastruktuuriin, älykkäisiin liikenneratkaisuihin ja kiinteistöihin. Nämä investointihankkeet ovat kooltaan yhä suurempia, monimutkaisempia ja haastavampia. Teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeiden toteuttaminen vaatii sopivien toiminta-, hallinto- ja rahoitusmallien tunnistamista sekä yhteensovittamista organisaation muuhun toimintaan. Suurissa investointihankkeissa palveluitamme ovat muun muassa:

 • PPP-hankkeet
 • elinkaarimallit
 • kannattavuus- ja vaikuttavuustarkastelut
 • business case -kehitys
 • taloudellinen mallinnus
 • yhtiö- ja rahoitusmallit
 • rahoitusjärjestelyt ja sopimusneuvottelut
 • verotus
 • hankkeiden organisointi- ja toimintamallit
 • riskienhallinta

Miltä globaalin infrastruktuurin tulevaisuus näyttää?

Lataa Future of Global Infrastructure - A Survey of Infrastructure Trends -raporttimme ja lue lisää infrastruktuurin kehitystrendeistä ja tulevaisuuden näkymistä. 

 

Ota yhteyttä

Olli Jokinen

Olli Jokinen

Government & Public Services

Olli Jokinen vastaa infra- ja liikennealan asiantuntijapalveluista Suomessa. Hän on työskennellyt rakennetun ympäristön ja liikenteen strategisen kehittämisen parissa yli kymmenen vuoden ajan. Hänen e... Lisää

Lauri Byckling

Lauri Byckling

Clients & Industries

Lauri Byckling toimii Deloittella johdon konsulttina, asiakkuusjohtajana sekä julkisen sektorin Pohjoismaiden toimialajohtajana. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin merk... Lisää