Artikkeli

EU-taksonomia – mitä tuleva kestävyysluokittelu tarkoittaa organisaatioille? 

Taksonomian eli kestävyysluokittelun tarkoituksena on luoda EU:n kattava yhtenäinen määritelmä ympäristön kannalta kestäville taloudellisille toiminnoille eli niin sanotuille vihreille sijoituskohteille. Erilaisia viitekehyksiä ja metodologioita on olemassa paljon, siksi sijoituskohteiden vertailu ympäristönäkökulmasta ei ole helppoa. Taksonomia helpottaisi ympäristön kannalta kestävää sijoittamista. Taksonomian ilmastosäädös on hyväksymismenettelyssä. Jos sitä ei laajasti vastusteta, se tulee sovellettavaksi 1.1.2022.

18.11.2021

Taksonomia ei itsessään palkitse tai tue mitään. Se ei myöskään määrää miten ja mihin sijoittaa. Taksonomian merkitys vihreän siirtymän välineenä on pitkälti kiinni siitä, miten sitä aletaan soveltamaan miten yritykset kertovat taksonomianmukaisuudestaan ja suunnitelmistaan jatkossa noudattaa taksonomiaa – ja miten sijoittajat ja rahoittajat käyttävät tätä tietoa. 

 

Taksonomian ympäristötavoitteet

Taksonomian ympäristötavoitteita ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, meri- ja vesivarojen suojelu, kiertotalouteen siirtyminen, pilaantumisen ehkäisy sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu. Muiden kuin ilmastotavoitteiden kriteereistä on julkaistu luonnos ja delegoitu säädös on tulossa; näiden kriteerien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Komissio on jo kertonut ajatuksistaan taksonomian jatkokehittämiselle. On mahdollista, että mukaan tulee laajemmin myös sellaisia toimintoja, joilla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Lisäksi myös sosiaaliset näkökulmat tulisivat taksonomian piiriin. 

Taksonomia on tieteeseen perustuva kriteeristö. Ollakseen taksonomian mukainen, tulee taloudellisen toiminnon edistää merkittävästi vähintään yhtä taksonomian ympäristötavoitetta (substantial contribution -kriteerit). Lisäksi se ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille (do no significant harm -kriteerit). 

 

Taksonomia on mahdollisuus yrityksille täydentää jo tehtyä työtä kestävyyden parissa

Taksonomiaan sisältyy myös raportointivelvollisuus, joka koskee tällä hetkellä suuria pörssiyhtiöitä. Niiden tulee jatkossa kertoa, missä määrin yrityksen taloudelliset toimet ovat taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta kestäviä. Käytännössä niiden on raportoitava taksonomian mukainen osuus liikevaihdosta ja investoinneista. Ensivaiheessa raportoidaan taksonomiakelpoisten toimintojen osuus. Myös muiden kuin raportointivaatimuksen piirissä olevien yritysten eli pienempien yritysten kannattaa soveltaa taksonomiaa, jotta ne voivat olla mukana kestävän rahoituksen tuotteissa. 

Taksonomia ei kata kaikkea toimintaa, mutta se kehittyy tulevien vuosien aikana. Toistaiseksi taksonomian ilmastokriteereissä on mukana kriteerit noin 40 prosentille taloudellisesta toiminnasta EU-alueella. On selvää, että kaikki toimijat eivät vielä löydä toiminnalleen kriteereitä taksonomiasta, eivätkä näin ollen voi vielä noudattaa taksonomiaa. 

Osalle yrityksistä taksonomian soveltaminen on helppoa ja osalta se vaatii enemmän selvitystyötä yrityksen sisällä. Tämä kannattaa nähdä mahdollisuutena ja liiketoiminnan tulevaisuuden varmistamisena. Sijoittajat ja rahoittajat sekä muut sidosryhmät tulevat kysymään yhä tarkemmin ympäristötietoja. Taksonomia on väline osoittaa, että yritys on mukana toteuttamassa vihreää siirtymää.

 

Deloitte On Point | Mikä on EU-taksonomia ja miten se vaikuttaa yrityksiin?

Oliko tieto hyödyllistä?