Artikkeli

Finanssialan regulaatioympäristö vuonna 2021

Regulatory Outlook for 2021

Deloitten EMEA Regulatory Strategy (ECRS) -keskus julkaisee vuosittain katsauksen, jossa selvitetään sääntelytrendien vaikutusta finanssialaan sekä sitä, kuinka johtajat voivat valmistautua ja vastata niihin tehokkaasti.

Sääntelyn osalta olemme tunnistaneet useita strategisesti merkittäviä monialaisia teemoja sekä useita muita valvonnan painopisteitä vuodelle 2021:

  1. Luottoriskit ja -tappiot. Taloudellisen sietokyvyn ylläpitäminen ja liiketoimintamallien kehittäminen korostuvat siirtyessämme kohti normaalimpaa tilannetta. Luottoriskin ja luottotappiovarausten hallinta on avainasemassa.
  2. IBOR. Siirtymä on alkanut ja todennäköisesti näemme markkinoilla myös useita kilpailevia viitekorkoja tammikuussa 2022.
  3. Brexit ja EU/UK. Siirtymäkauden jälkeinen valvontaympäristön muutos vaikuttaa finanssisektorin yrityksiin kahdella tavalla: yhtäältä valvova viranomainen voi vaihtua ja toisaalta tiedossa on erilaisia kannanottoja UK- ja EU-tahoilta (esim. Basel 3.1, CRD5 ja Solvency2)
  4. Ilmastonmuutos. Sääntelyviranomaiset jatkavat ilmastoon liittyvien stressitestien edistämistä. Samanaikaisesti yrityksiä kannustetaan integroimaan ESG-kysymykset riskienhallintaviitekehyksiinsä ja liiketoimintastrategioihinsa.
  5. Digitalisaation nopeus. Yritysten tulee varoa digitalisoinnin nopeuden esiin tuomia haasteita, kuten operatiivisen toiminnan sietokyky, tekoälyn hallinta ja riskienhallinta. 
  6. Talousrikollisuuden estäminen. Nopeasti yleistyneen etätyön nähdään edesauttavan talousrikollisuuden ja väärinkäytösten lisääntymistä. Valvonnan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että finanssisektorin yritykset ylläpitävät luotettavia riski- ja valvontakehyksiä tässä "uudessa normaalissa".
  7. Varautuminen. Valvojat odottavat finanssisektorin yritysten tunnistaneen koronan ensiaallon kriisin aikana esiintyneet haasteet, jotta koronan seuraavien aaltojen häiriövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Katso videokooste tapahtumastamme, jossa käsittelimme katsausta:

Oliko tieto hyödyllistä?