Lehdistötiedotteet

Verkkokauppoihin on vahva luottamus, vaikka monet suomalaisista eivät osaa arvioida verkkokaupan luotettavuutta

Suomalaisista 78 % kokee verkkokauppaostamisen turvalliseksi. Vähän yli puolet vastaajista osaa arvioida verkkokaupan turvallisuutta, mutta silti vain 20 % suomalaisista on havainnut jotain epäilyttävää asioidessaan verkkokaupassa. Nuorin ikäpolvi luottaa verkko-ostamisen turvallisuuteen enemmän kuin vanhemmat ikäpolvet, mutta toisaalta he myös havaitsevat selkeästi enemmän mahdollisia uhkia. Uhkien tunnistaminen ei siis vaikuta turvallisuuden tunteeseen.

08.12.2021

Deloitten selvityksestä ilmenee, että suomalaiset ovat hyvin luottavaisia (78 %) verkkokauppojen turvallisuuden suhteen. Samaan aikaan verkkokauppoihin liittyvät huijaukset ovat yhä kehittyneempiä. Erityisen huolestuttavaa on, että vain 54 % suomalaisista tietää, miten verkkokaupan turvallisuutta voi arvioida ja vain 20 % on havainnut verkkokauppaostoksillaan jotain epäilyttävää

 

Tuloksista nousee turvallisuuden tunteen kanssa vahva ristiriita: joka viides on havainnut epäilyttävää toimintaa, mutta vain vähän yli puolet osaa arvioida verkkokaupan luotettavuutta. ”Herää siis kysymys, mihin tämä turvallisuuden tunne perustuu? Tuloksista voi päätellä, että kaikkia kyberhuijareiden temppuja ei vielä tunneta riittävän hyvin. Nykypäivänä verkkohuijarit käyttävät kehittyneempää suomen kieltä, luovat usein illuusion erikoistarjouksen menettämisestä ja toimivat kuluttajalle tutun yrityksen nimissä. Teknologia mahdollistaa huijareille suurien ihmismäärien tavoittamisen lähes olemattomin kustannuksin”, sanoo Deloitten kyberturvallisuuspalveluista vastaava johtaja ja partneri Antti Herrala.
 

Joulusesonki ja koronapandemia ylipäätään ovat aktivoineet kuluttajia verkkokauppoihin — kyberrikolliset ovat seuranneet perässä ja kehittäneet menetelmiään. ”Suomalainen onkin monesti houkutteleva uhri, sillä pohjoismainen ja suomalainen kuluttaja on keskimäärin hyvätuloinen verrattuna muuhun maailmaan. Perinteisesti joulusesonki ja Suomeenkin vakiintunut Black Friday -kampanja ovat kyberhuijareiden kulta-aikaa”, muistuttaa Herrala.

 

Nuoret hyvin luottavaisia verkkokaupan turvallisuuteen

Selvityksen nuorimmasta ikäpolvesta suurin osa kokee verkkokauppaostamisen turvalliseksi. Luottamus pysyy korkealla aina 45 ikävuoteen asti, jonka jälkeen luottamus laskee radikaalisti. Yli 65-vuotiaista enää vain vähän yli puolet (54 %) luottaa verkkokaupan turvallisuuteen.
 

Nuoret myös havaitsevat epäilyttävää toimintaa herkemmin, jopa 38 % sanoo havainneensa jotain epäilyttävää. Tämä laskee radikaalisti jo yli 25-vuotiaiden parissa, sillä heistä vain joka viides sanoo havainneensa epäilyttävää toimintaa. Yli 55-vuotiaista 13 % on löytänyt jotain epäilyttävää.
 

”Selvästi ymmärryksellä saadaan luotua myös yksilöille varmuutta toimia. Yleisen ymmärryksen lisäämisellä saadaan aikaan aitoa vaikuttavuutta, kun halutaan kehittää yksilöiden tietoturvataitoja”, tiivistää Herrala.

 

Selvityksestä:

Selvitys toteutettiin osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta, johon vastasi 1000 suomalaista. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tiedonkeruuaika oli 16.-25.11.2021.

Oliko tieto hyödyllistä?