Case Studies

Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa energia-alalla

Case: Energiateollisuuden ympäristöpooli

Deloitte auttoi Energiateollisuuden ympäristöpoolia* määrittämään, mitä kiertotalous tarkoittaa Suomen energia-alalla ja miten sitä voi edistää alan 260 toimijayrityksen keskuudessa.

14.5.2018 – Energia-alan rooli kestävän talousjärjestelmän luomisessa on merkittävä: fossiilisten energialähteiden korvaaminen kestävillä vaihtoehdoilla vähentää yhteiskunnan päästöjä merkittävästi, minkä lisäksi energia-ala on avainasemassa myös muiden toimialojen kiertotalouden mahdollistamisessa. Minkä tahansa kierrätetyn raaka-aineen valmistaminen uudeksi tuotteeksi vaatii energiaa, samoin kuin liikkuminen paikasta toiseen.

”Deloitte auttoi meitä kiertotalouden kokonaisuuden jäsentelyssä. Energia-alan toimet sopivat laajasti kiertotalouteen, mutta systemaattista jäsentelyä tarvitaan selkeyttämään alan kiertotaloustoimien tunnistamista ja nykytilan hahmottamista”, sanoo energiatuotannon asiantuntija Katja Kurki-Suonio Energiateollisuus ry:stä.

Laajempi ymmärrys nykytilasta ja mahdollisuuksista

Deloitte vertaili Suomen ja muiden maiden sekä energia-alan ja muiden alojen kiertotalousinnovaatioita. Tästä selvityksestä ilmenee, että Suomen energia-alalla on liiketoimintapotentiaalia erityisesti palveluliiketoiminnassa. Suomalaiset energiayhtiöt eivät jää kansainvälisessä vertailussa peränpitäjäksi kiertotalousinnovaatioiden määrässä tai laadussa, mutta muiden maiden esimerkkejä tarkastelemalla voidaan löytää uusia mahdollisuuksia.

”Pyrimme selvityksen avulla laajentamaan ymmärrystä siitä, mitä kiertotalous voi tarkoittaa energia-alan toimijoiden näkökulmasta ja mitä kaikkea kiertotalousajattelun avulla voidaan saada aikaan. Toimme esille olemassa olevia kiertotaloustekoja ja annoimme vinkkejä siihen, miten kiertotalousnäkökulmaa voi hyödyntää energia-alalla innovointiin ja ihan uusien liiketoimintamallien luomiseen”, sanoo energia-alan selvitystä tehnyt Marika Määttä Deloitten kestävän liiketoiminnan palveluista.

”Energia-alaan vaikuttavat megatrendit, kuten vähähiilisyys ja uusiutuvat energiat, digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja kuluttajien vaikutusvallan lisääntyminen, tukevat kaikki hyvin kiertotaloutta. Deloitten selvitys työpajoineen ja yritysesimerkkeineen auttaa energia-alan toimijoita konkreettisesti tunnistamaan, mitä kaikkea jo nyt tehdään ja mitä uutta ala voisi kiertotalouden avulla innovoida”, Kurki-Suonio summaa.

* Ympäristöpooli on energia-alan yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on koordinoida energia-alan yhteistä ympäristötutkimusta, huolehtia tarpeellisten hankkeiden käynnistymisestä sekä tehostaa poolin osapuolten tutkimus- ja kehitysresurssien käyttöä.

 

Oliko tieto hyödyllistä?