Lehdistötiedotteet

Riskienhallinnalla rohkeutta kasvaa epävarmuudessa

Deloitte ja Inclus aloittavat yhteistyön

Riskienhallinnan tärkeys on kuluvana vuonna korostunut entisestään. Kokonaisvaltainen riskienhallinta vaatii organisaatioilta ketteryyttä, ymmärrystä ja ennakointia. Suomen Deloitte aloittaa strategisen yhteistyön Inclus Oy:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea riskienhallintaa osallistamalla organisaatioiden henkilöstöä laajemmin osaksi riskienhallintaa. Osallistaminen auttaa riskienhallinnan kehittämisessä, riskienhallinnan prosessien modernisoinnissa, sekä laajentaa ymmärrystä riskienhallinnasta.

Riskeillä on monisyiset vaikutukset nopeasti muuttuvassa maailmassa

Maailmantilanne on viime aikoina muuttunut ennennäkemättömällä vauhdilla. Pandemia, Ukrainan sota, maailmantalouden tila ja energiakriisi ovat viimeistään osoittaneet, että uhkakuvat voivat realisoitua lyhyessäkin ajassa. Varmistaakseen liiketoiminnan jatkuvuuden organisaatioiden täytyy pystyä ennakoimaan ja reagoimaan riittävällä tasolla uhkakuviin.

Deloitten tavoitteena on auttaa asiakkaitaan kasvamaan vastuullisesti nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tälle matkalleen Deloitte valitsi yhteistyökumppanikseen Inclus Oy:n, jonka työkalu täydentää Deloitten kattavia riskienhallinnan palveluita. Yhteistyön pohjalta Deloitte lanseeraa uuden Risk Force -palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyvät Deloitten kansainvälinen alan osaaminen ja Inclusin moderni teknologia.

”Riskienhallinta on organisaatioissa osa jokaisen tiimin strategiaa ja toimintaa, ei ainoastaan riskienhallintayksikön vastuulla”, toteaa Jouni Viljanen, partneri ja Deloitten operatiivisten riskienhallinnan palveluiden johtaja. ”Nykypäivänä riskeillä on lähes poikkeuksetta monisyisiä vaikutuksia organisaation toimintaan, mutta niiden kautta voidaan myös tukea liiketoiminnan vastuullista kasvua ottamalla hallittuja ja tiedostettuja riskejä. Inclusin teknologia valjastaa koko organisaation tietotaidon riskien kartoittamiseen ja samalla pakottaa tiimejä ja eri rooleissa toimivia henkilöitä pohtimaan riskejä monesta näkökulmasta. Kun tähän tärkeän datan keräämiseen yhdistetään Deloitten kokeneet riskiasiantuntijat auttamaan analysoinnissa, haastamaan johdon ajattelua ja tekemään esimerkiksi riskien priorisointia, paketti johdon päätöksenteon tueksi on valmis”, Viljanen jatkaa.

Innovatiivisella teknologialla tehokasta ja osallistavaa riskienhallintaa

Inclus Oy:n juuret ovat rauhanvälityksessä: presidentti Martti Ahtisaaren luotsaama Crisis Management Initiative (CMI) tarvitsi aikoinaan eri maiden ja toimijoiden välillä tapahtuvia neuvotteluita ja rauhanedistämisprosesseja varten luotettavan alustan, jolla osapuolet pystyisivät ymmärtämään toisensa paremmin sekä tunnistamaan yhteisiä uhkia ja epävarmuustekijöitä. Sittemmin Inclusin menetelmiä on sovellettu menestyksekkäästi yritysmaailman riskienhallinnan tarpeisiin.

"Tarjoamme dynaamisen työkalun, joka mahdollistaa osallistavan ja tehokkaan riskienhallinnan. Osallistamalla henkilöstöä laajemmin läpi riskienhallintaprosessin epävarmuuksia ymmärretään paremmin ja saadaan vaikuttavammat toimenpiteet”, sanoo Mikaeli Langinvainio, Inclus Oy:n toimitusjohtaja. ”Yhteistyö Deloitten kanssa on merkittävä askel kasvutarinassamme ja se tukee vahvasti meidän kansainvälistymistämme. Olemme innoissamme yhteistyöstä sekä vakuuttuneita Deloitten arvostettujen riskienhallintapalvelujen ja Inclusin teknologian saumattomasti yhdistävän Deloitte Risk Force -palvelukokonaisuuden hyödyistä organisaatioille.”, Langinvainio päättää.

 

Lisätietoja: 

Jouni Viljanen
Partner, Deloitte Oy
jouni.viljanen@deloitte.fi

Mikaeli Langinvainio
Toimitusjohtaja, Inclus Oy
mikaeli.langinvainio@inclus.com 

Oliko tieto hyödyllistä?