Artikkeli

Tietosuoja

Hyödynnä henkilötietoja asiakkaittesi tietosuojaa kunnioittaen

Autamme sinua hyödyntämään henkilötietoja liiketoiminnassa asiakkaiden ja henkilöstön tietosuojaa kunnioittaen. Yleisen tietoisuuden kasvaessa tietosuoja ei ole enää pelkkä riski tai kustannus, vaan mahdollisuus rakentaa positiivista yrityskuvaa ja luottamusta asiakaskunnassa.

Käsittelytoimien kartoitus
Voimme auttaa kartoittamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietovirtoja organisaatiossa. Kartoitus voi auttaa muodostamaan ylätason kokonaiskuvan, tai siinä voidaan pureutua tarkemmin tiettyjen yksiköiden tai lokaatioiden toimintaan.

Tietosuoja-arvioinnit
Toteutamme erilaisia tietosuoja-arviointeja, -tarkastuksia ja -testejä, joiden avulla saat selkeän kuvan henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä puutteista ja riskeistä – unohtamatta konkreettisia kehitys- tai korjausehdotuksia. Voimme esimerkiksi arvioida, miten henkilötietojen käsittely vastaa Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Tutustu myös oikealta löytyvään esimerkkiin aiheesta.

Kumppaniverkostojen arvioinnit ja auditoinnit
Toteutamme kumppanien, alihankkijoiden ja muiden kolmansien osapuolten arviointeja ja tarkastuksia. Näiden avulla voit varmistua, että kumppaniverkostosi käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja auttaa osaltaan täyttämään kehittyvän sääntelyn mukanaan tuomat vaatimukset. Arvioinnit voivat pitää sisällään esimerkiksi SOC (Service Organization Control) -raportit tai muun virallisen auditoinnin.

Tietosuojatoiminnan organisointi 
Autamme asiakkaitamme tarkoituksenmukaisten hallintamallien ja organisaation kehittämisessä niin, että tietosuojan toteuttaminen ja seuranta on tehokasta ja systemaattista. Asiantuntijamme auttavat myös tietosuojahankkeiden suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa.

Tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit
Suunnitteletteko uutta liiketoimintaa, palveluita tai tietojärjestelmää? Tietosuoja-asiantuntijamme auttavat tunnistamaan ja hallitsemaan tietosuojaan liittyviä riskejä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Palvelumme kattavat yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät vaikutustenarvioinnit (data protection impact assessment, DPIA) sekä kevyemmät riskianalyysit.

Viestintä tietosuojaviranomaisten kanssa
Asiantuntijamme avustavat tarvittaessa yhteydenpidossa paikallisten tietosuojaviranomaisten kanssa. Palvelumme kattavat kaikki lainkäyttöalueet sekä Euroopassa että sen ulkopuolella.

Tietosuojakäytännöt ja rekisteröityjen informointi
Autamme sekä organisaation sisäisten tietosuojaperiaatteiden ja -politiikoiden että ulkoisten tietosuojaselosteiden laatimisessa. Hyödynnämme työssämme tietosuoja-asiantuntijoiden lisäksi viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia.

Sopimusten laatiminen ja arviointi
Tietosuojajuristimme avustavat tietosuojavaatimusten määrittämisessä, sopimusneuvotteluissa sekä sopimus- ja käyttöehtojen laatimisessa.

Koulutus ja kulttuurimuutos
Tarjoamme räätälöityä tietosuojakoulutusta valituille avainhenkilöille ja sidosryhmille. Autamme myös tarvittaessa kehittämään tietosuojamyönteistä yrityskulttuuria ja asenteita koko organisaatiossa.

Tietosuojasta kilpailuvaltti
Mielestämme tietosuoja ei ole vain riskitekijä tai lisääntyvän sääntelyn mukanaan tuoma kustannus, vaan hieno mahdollisuus rakentaa positiivista yrityskuvaa ja luottamusta asiakassuhteissa. Ota yhteyttä. Yhdessä voimme kehittää tietosuojasta yrityksesi uuden menestystekijän.

 

Oliko tieto hyödyllistä?