Palvelut

Kumppaniverkoston riskienhallinta

Autamme asiakkaitamme arvioimaan ja hallitsemaan kumppaniverkoston riskejä sen koko elinkaaren ajalle. Kumppaneilla tarkoitamme organisaation ulkopuolisia toimijoita, jotka toimivat osana sen ekosysteemiä. Tällaisia kumppaneita ovat muun muassa tavaran- tai palveluntoimittajat, alihankkijat, konsultit, IT toimittajat ja myyntiagentit tai -kanavat.

Tuemme asiakkaitamme kumppaniverkoston riskienhallinnassa arvioimalla nykyisiä käytänteitä sekä kehittämällä prosesseja ja toimintamalleja.

Hyödynnämme uusinta teknologiaa, analytiikkaa ja Deloitten kehittämää kumppaniverkoston riskienhallintamallia. Näin pystymme vertaamaan asiakasyrityksemme toimintoja ja prosesseja oman toimialansa parhaisiin käytäntöihin niin Suomessa kuin maailmallakin.

Autamme asiakkaitamme muun muassa:

  • Kumppaneiden valinnassa ja niiden jatkuvassa seurannassa
  • Kriittisten ja riskialttiiden kumppaneiden tai toimittajien tunnistamisessa ja riskien hallinnassa
  • Kumppaniauditoinneissa, kuten esimerkiksi alihankkijoiden auditoinneissa ja taustaselvityksissä
  • Todentamalla erilaisten lakien ja määräysten toteutumisen kumppaniverkostossa
  • Varmistamalla kumppaneiden täyttävän niiden sopimusvelvoitteet ja suoritusodotukset
  • Kumppaneiden 360' riskienarviointi ja hallinta

Miksi kehittää kumppaniverkoston riskienhallintaa?

Palveluillamme lisäämme kokonaisvaltaista läpinäkyvyyttä asiakkaidemme kumppaniverkostossa, tunnistamme eri toimijoiden mahdolliset riskit ja valvomme kumppanisopimusten noudattamista.

Kehittämällä riskienhallintaa asiakkaamme saavuttavat mm. kustannussäästöjä ja ne pystyvät hallitsemaan mm. tietoturva-, jatkuvuus-, laatu-, maine- ja yritysvastuullisuuteen liittyviä riskejä omassa toimitusketjussaan.