Palvelut

Third party risk management - Kolmannen osapuolen riskienhallinta

Third Party Risk Management eli kolmannen osapuolen riskienhallintapalvelussa pureudumme muun muassa kestävään kehitykseen, regulaatioon, maineenhallintaan ja toimitusketjun kumppaniriskien hallintaan. Tavoitteenamme on tukea asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa ja mahdollistaa kehityksen eteneminen.

Deloitten Third party risk management: jatkuvuuden & kehityksen mahdollistaminen

Tuemme asiakkaitamme kolmannen osapuolen riskienhallinnassa arvioimalla nykyisiä käytänteitä sekä kehittämällä prosesseja ja toimintamalleja.

 

Hyödynnämme uusinta teknologiaa, analytiikkaa ja Deloitten kehittämää kolmannen osapuolen riskienhallintamallia. Näin pystymme vertaamaan asiakasyrityksemme toimintoja ja prosesseja oman toimialansa parhaisiin käytäntöihin niin Suomessa kuin maailmallakin.

Tuemme kokonaisvaltaisesti kolmannen osapuolen riskienhallinnassa

Autamme asiakkaitamme arvioimaan ja hallitsemaan kumppaniverkoston riskejä sen koko elinkaaren ajalle.

  • Kumppaneiden valinnassa ja niiden jatkuvassa seurannassa
  • Kriittisten ja riskialttiiden kumppaneiden tai toimittajien tunnistamisessa ja riskienhallinnassa
  • Kumppaniauditoinneissa, kuten esimerkiksi alihankkijoiden auditoinneissa ja taustaselvityksissä
  • Todentamalla erilaisten lakien ja määräysten toteutumisen kumppaniverkostossa
  • Varmistamalla kumppaneiden täyttävän niiden sopimusvelvoitteet ja suoritusodotukset
  • Kumppaneiden 360' riskienarviointi ja hallinta

Miksi kehittää toimitusketjun ja kolmannen osapuolen riskienhallintaa?

Palveluillamme lisäämme kokonaisvaltaista läpinäkyvyyttä, tunnistamme eri toimijoiden mahdolliset riskit ja valvomme kumppanisopimusten noudattamista.

 

Kehittämällä riskienhallintaa asiakkaamme saavuttavat mm. kustannussäästöjä ja pystyvät hallitsemaan tietoturva-, jatkuvuus-, laatu-, maine- ja yritysvastuullisuuteen liittyviä riskejä omassa toimitusketjussaan.

Kysy lisää palvelustamme:

Jouni Viljanen

Jouni Viljanen

Operational Risk Leader

Jouni toimii Deloitte Suomen operatiivisten riskienhallinnan palveluiden johtajana. Hänen erityisosaamistaan on teknologian ja analytiikan hyödyntäminen organisaatioiden riskienhallinnassa ja sisäises... Lisää

Tuomo Salmi

Tuomo Salmi

Partner, Boardroom program lead

Tuomolla on yli 30 v kansainvälinen kokemus riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arvioinnista ja kehittämisestä suuryrityksissä. Hänen erikoisalaansa ovat corporate governance, kokonaisvaltainen ris... Lisää