chili peppers

Palvelut

Operatiiviset riskit 

Organisaatiot kohtaavat riskejä, jotka liittyvät henkilöstön toimintaan, kolmansiin osapuoliin, teknologiaan, tietoon sekä liiketoiminnan prosesseihin. Ketterä lähestymistapa auttaa täyttämään ydinliiketoiminnan tarpeet ja optimoimaan strategista joustavuutta. Hallitaanko teidän organisaatiossanne operatiivisia riskejä?

Palvelumme

Sisäinen tarkastus: Autamme asiakkaitamme kehittämään ja toteuttamaan laadukasta sisäistä valvontaa tehokkaiden ja vaikuttavien sisäisen tarkastuksen palveluidemme avulla. Sisäisen tarkastuksen palvelumme koostuvat toiminnon perustamisesta sisäisen tarkastuksen suunnitteluun, toteutukseen, tulosten raportointiin, seurantaan ja riippumattomaan laadunarviointiin. Lue lisää >>

 

SAP-ympäristön riskienhallinta: Palvelumme tarjoavat paremman näkyvyyden SAP-järjestelmän riskeihin ja mahdollistavat niiden tehokkaamman hallinnan.  Autamme asiakkaitamme muun muassa tunnistamaan ja hallitsemaan SAP:in ERP-ympäristöihin liittyviä riskejä, kuten vaarallisia työyhdistelmiä (SoD) ja liiketoimintaprosessiriskejä. Autamme myös käyttövaltuushallinnan ja GRC-palveluiden osalta S/4HANA-hankkeisiin valmistauduttaessa. Lue lisää >>
 

Digitaaliset riskit: Autamme organisaatioita tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan digitaalisia riskejä. Lisäksi tuemme asianmukaisten kontrollien kehittämisessä ja autamme riskienhallinnan digitalisoinnissa. Tuemme asiakkaitamme uusien teknologioiden hyödyntämisessä ja varmistamme organisaatioiden valmiuden niiden käyttöönottoon ja käyttämiseen. Lue lisää >>
 

Jatkuvuudenhallinta ja organisaation resilienssin vahvistaminen: Tuemme asiakkaitamme jatkuvuudenhallinnassa ja liiketoiminnan resilienssin vahvistamisessa. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän kyvykkyyksiään vastata tulevaisuuden epävarmuustekijöihin. Lue lisää >>
 

Kumppaniverkoston riskienhallinta: Autamme asiakkaitamme arvioimaan ja hallitsemaan kumppaniverkoston riskejä sen koko elinkaaren ajalle. Kumppaneilla tarkoitamme organisaation ulkopuolisia toimijoita, jotka toimivat osana sen ekosysteemiä. Tuemme asiakkaitamme kumppaniverkoston riskienhallinnassa arvioimalla nykyisiä käytänteitä sekä kehittämällä prosesseja ja toimintamalleja. Hyödynnämme uusinta teknologiaa, analytiikkaa ja Deloitten kehittämää kumppaniverkoston riskienhallintamallia. Lue lisää >>
 

IT-tarkastus: Autamme asiakkaitamme IT-tarkastuksien avulla havaitsemaan tietojärjestelmäympäristöön liittyviä uhkia. Tarkastamme hallintamenettelyjen, kontrollien ja järjestelmäkonfigurointien puutteita, arvioimme tietojärjestelmäympäristön riskejä ja annamme korjausehdotuksemme. Lue lisää >>


Varmennuspalvelut ja varmennuslausunnot: Autamme asiakkaitamme lisäämään luottamusta toteuttamalla riippumattomia varmennustoimeksiantoja. Meillä on vuosien kokemus varmennusten suorittamisesta, niiden hyödyntämisestä ja analysoimisesta. Palvelumme kattaa paitsi kaikki kansainvälisesti tunnustetut varmennusstandardit – ISAE 3402, ISAE 3000 ja SOC2 – myös muita standardeja. Lue lisää >>
 

Sisäisen valvontaympäristön kehittäminen: Autamme asiakkaitamme sisäisen valvonnan ja kontrollien kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Sisäiset kontrollit auttavat organisaatioita talousraportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa, väärinkäytösten ehkäisemisessä ja toiminnan tehostamisessa. Kontrolleja vaaditaan usein myös regulaation näkökulmasta varmistamaan lakien ja säädösten noudattamista. Lue lisää >>
 

Datan riskienhallinta: Autamme asiakkaitamme kokonaisvaltaisessa tiedon- ja datan riskienhallinnassa koko elinkaaren ajan. Organisaatiot ovat riippuvaisia ​​luotettavasta informaatiosta ja tietopääomasta. Dataan ja sen käyttöön liittyy kuitenkin riskejä, joita vastaan organisaatioiden tulisi suojautua. Lue lisää >>


Riskianalytiikkapalvelut: Autamme asiakkaitamme vakiintuneen ja nousussa olevan, uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksien tunnistamisessa asiakkaan liiketoiminnan riskienhallinnassa. Palvelumme kattavat erilaiset kypsyysarvioinnit, teknologian hyödyntämisen vaiheistamissuunnittelun, tulosten raportoinnin, tulosten seurannan ja riippumattoman laadunarvioinnin. Lue lisää >>


Riskinarviointi:
 Autamme asiakkaitamme arvioimaan ja kehittämään riskikulttuuria: arvoja, uskomuksia, käyttäytymistä ja ymmärrystä, jotta asiakkaamme pystyvät yhdenmukaistamaan strategiansa ja liiketoimintatapansa. Lue lisää >>

 

Deloitte Risk Force: Organisaation riskien hallinta on ennen kaikkea ennakointia ja ymmärrystä. Parhaiten se onnistuu, kun tukena on oikeaa osaamista — Deloitte Risk Force -palvelussa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla riskienhallinnan menetelmät, laaja osaaminen ja kokemuksemme sekä uusin, helppokäyttöinen teknologia. Lue lisää >>

Ota yhteyttä

Tuomo Salmi

Tuomo Salmi

Partner, Boardroom program lead

Tuomolla on yli 30 v kansainvälinen kokemus riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arvioinnista ja kehittämisestä suuryrityksissä. Hänen erikoisalaansa ovat corporate governance, kokonaisvaltainen ris... Lisää

Jouni Viljanen

Jouni Viljanen

Operational Risk Leader

Jouni toimii Deloitte Suomen operatiivisten riskienhallinnan palveluiden johtajana. Hänen erityisosaamistaan on teknologian ja analytiikan hyödyntäminen organisaatioiden riskienhallinnassa ja sisäises... Lisää