Palvelut

Datan riskienhallinta

Data Risk

Organisaatiot ovat riippuvaisia luotettavasta informaatiosta ja tietopääomasta. Dataan ja sen käyttöön liittyy kuitenkin riskejä, joita vastaan organisaatioiden tulisi suojautua. Data Risk -palvelumme auttavat asiakkaitamme kokonaisvaltaisessa tiedon- ja datan riskienhallinnassa koko elinkaaren ajan.

Data on yrityksen suurin voimavara ja liiketoiminnan perusta. Samalla se luo yritykselle suuria riskejä, mikäli sen ylläpito ei ole riittävän korkealla tasolla. Tyypillisimmät dataan liittyvät haasteet heijastuvat suoraan kuluihin, toiminnan takkuisuuteen ja jopa liiketoiminnan keskeytymiseen. 

Autamme asiakkaitamme muun muassa:

  • Datan mallinnuksessa, vaatimustenmukaisuudessa ja datan eettisen käytön varmistamisessa – Luomme riskiälykkäitä strategioita varmistamaan tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden, alkaen datan ja tiedonhallinnan tiekarttojen suunnittelusta aina toteutukseen. Lisäksi autamme kehittämään turvallisen, reaktiivisen ja joustavan tietoarkkitehtuurin. Tuemme myös esimerkiksi tietokeskeisten organisaatiorakenteiden, toimintamallien, käytäntöjen, standardien ja politiikkojen kehittämisessä, jotka keskittyvät uusiin alueisiin, kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, dataan, lohkoketjuihin, robotiikkaan ja tekoälyyn.
  • Datan elinkaaren suunnittelussa ja sen hallinnassa Tehostamme datan hallintaa ja tuemme uusien käytäntöjen käyttöönotossa. Tiedot suojataan lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen mukaan, noudattaen lainsäädäntöä ja eettisiä velvoitteita. Näin lisäämme tehokkuutta ja poistamme epäjohdonmukaisuuksia ja haavoittuvuuksia koko toimitusketjusta.
  • Datan luokituksessa ja arkkitehtuurissa – Kehitämme datan hallintaan liittyviä käytäntöjä, toimintoja ja rutiineja. Näin varmistamme tietojen oikean luottamuksellisuusluokituksen, omistajuuden ja parannamme datan yhteentoimivuutta ja sen optimaalista käsittelyä.

Miksi valita Deloitte kumppaniksi datan riskienhallintaan?

Autamme kehittämään kokonaisvaltaisia, koko organisaation kattavia teknologia- ja tiedonhallintakehyksiä. Pystymme tarjoamaan markkinoiden laajimman palveluvalikoiman analytiikan käyttöön ja arviointiin. Kansainvälinen asiantuntijaverkostomme ympäri maailman testaa etunenässä uusimpia analytiikan hyödyntämisen malleja. Näin olemme aina valmiina tarttumaan uusiin haasteisiin – teknologiasta riippumatta.

Palvelumallimme on joustava ja räätälöimme sen joka kerta asiakkaidemme tarpeisiin. Käytössämme on aina laadukkaat tuotteet ja menettelytavat.

Kysy lisää palvelustamme:

Jouni Viljanen

Jouni Viljanen

Operational Risk Leader

Jouni toimii Deloitte Suomen operatiivisten riskienhallinnan palveluiden johtajana. Hänen erityisosaamistaan on teknologian ja analytiikan hyödyntäminen organisaatioiden riskienhallinnassa ja sisäises... Lisää