chili peppers

Palvelut

Operatiiviset riskit 

Organisaatiot kohtaavat riskejä, jotka liittyvät henkilöstön toimintaan, kolmansiin osapuoliin, teknologiaan, tietoon sekä liiketoiminnan prosesseihin. Ketterä lähestymistapa auttaa täyttämään ydinliiketoiminnan tarpeet ja optimoimaan strategista joustavuutta. Hallitaanko teidän organisaatiossanne operatiivisia riskejä?

Tutki sisältöä

Palvelumme

Sisäinen tarkastus: Autamme asiakkaitamme parantamaan sisäistä valvontaa ja prosessien tehokkuutta sekä hallitsemaan organisaation riskejä paremmin. Pyrimme vaikuttamaan lainsäädännön tehokkaaseen noudattamiseen. Autamme sisäisen tarkastuksen toimintojen strategiassa ja tarkoituksenmukaisuudessa, resurssimalleissa sekä teknologioissa.

IT-tarkastus:
Autamme asiakkaitamme havaitsemaan tietojärjestelmiin liittyvät mahdolliset uhat, hallintamenettelyjen puutteet ja arvioimaan riskit, mikä tukee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Varmennuspalvelut ja varmennuslausunnot: Tarjoamme tietotekniikan auditointipalveluita riskien kartoittamiseen ja valvonnan toteuttamiseen. Teemme auditointianalyysejä sekä tarjoamme kolmansien osapuolien varmuuspalvelua riskien hallitsemiseksi.

Kumppaniverkoston riskienhallinta: Autamme asiakkaitamme kumppaniverkoston riskienhallinnassa, jotta asiakkaamme voivat maksimoida liiketoiminnan suorituskyvyn, virtaviivaistaa teknologia- ja lisensointikustannuksia ja optimoidakseen toimitusketjuja.

Sisäisen valvontaympäristön kehittäminen: Autamme asiakkaita kehittämään sisäisen valvontaympäristön toimintaa, jotta asiakkaamme voivat vastata operatiivisiin riskeihin ja ohjata liiketoiminnan tulosta.

Riskinarviointi: Autamme asiakkaitamme arvioimaan ja kehittämään riskikulttuuria: arvoja, uskomuksia, käyttäytymistä ja ymmärrystä, jotta asiakkaamme pystyvät yhdenmukaistamaan strategiansa ja liiketoimintatapansa.

Teknologia, data-analytikka ja datariski: Autamme asiakkaita parantamaan koko organisaatiota kattavavia teknologia- ja tiedonhallintarakenteita riskinäkökulmat huomioiden. Autamme asiakkaita hallitsemaan tietoa tehokkaasti erilaisia työkaluja ja teknologiota hyödyntäen.

Latest Operational Risk awards and recognition

Deloitte named a leader in supply chain risk by Kennedy
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) is pleased to announce that Deloitte has been named a global leader in the Kennedy Vanguard of Supply Chain Risk Management Consulting Providers in Kennedy’s Supply Chain Risk Management Consulting, 2012-2015 report covering the supply chain risk market.

More information

Tuomo Salmi

Tuomo Salmi

Partner

Tuomo vastaa Deloitte Suomen strategisen ja operatiivisen riskienhallinnan palveluista. Tuomolla on yli 20 vuoden kokemus asiakkaiden riskienhallinnan kehittämisestä. Hänen erikoisalaansa ovat kokonai... Lisää

Jouni Viljanen

Jouni Viljanen

Operational Risk Leader

Jouni toimii Deloitte Suomen operatiivisten riskienhallinnan palveluiden johtajana. Hänen erityisosaamistaan on teknologian ja analytiikan hyödyntäminen organisaatioiden riskienhallinnassa ja sisäises... Lisää