Palvelut

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Enterprise Risk Management

Tuemme asiakkaitamme laadukkaan riskienhallinnan kehittämisessä ja toteuttamisessa ottaen huomioon erilaiset riskinäkökulmat. Autamme heitä hallitsemaan systemaattisemmin muun muassa strategian toteutumista, omistaja-arvoa ja mainetta uhkaavia riskejä osana integroitua ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Tarjoamiamme palveluita:

  • Riskiarviointi: Riskien tunnistaminen, arvioiminen ja riskien hallintatoimenpiteiden määrittäminen eri konteksteissa yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perustaminen: Riskienhallinnan lähestymistavat, prosessit ja infrastruktuuri sekä näiden rakentaminen yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Riskienhallinnan arvioiminen: Riskienhallinnan nykytilan arvioiminen nykytila-analyysin avulla sekä kehityskartan laatiminen asiakkaan asiakkaan riskienhallinnan tulevaisuuden tavoitteista.
  • Riskienhallintatyökalun valinta ja tuki: Asiakkaan riskienhallinnan tarpeisiin sopivan työkalun löytäminen ja integrointi osana kokonaisvaltaista riskienhallinnan kehittämistä.

Miksi valita Deloitte kumppaniksi kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämiseen?

Me Deloittella tuemme asiakkaidemme riskienhallintaa aina kokonaisuutena ja moniulotteisesti. Palvelumme auttavat asiakkaitamme parantamaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tehokkuutta sekä toimivuutta.


Tarjoamme asiakkaillemme kattavan palveluvalikoiman riskienhallinnan kehittämiseen hyödyntämällä laaja-alaista kokemustamme eri toimialoilta. Deloitten riskienhallinnan metodologioiden ja riskialan ammattilaisten avulla pystymme vastaamaan laajasti asiakkaidemme riskienhallinnan tarpeisiin — riippumatta kehitystarpeista tai lähtötilanteesta.

Kysy lisää palveluistamme:

Tuomo Salmi

Tuomo Salmi

Partner, Boardroom program lead

Tuomolla on yli 30 v kansainvälinen kokemus riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arvioinnista ja kehittämisestä suuryrityksissä. Hänen erikoisalaansa ovat corporate governance, kokonaisvaltainen ris... Lisää