Case Studies

Deloittella vahvaa osaamista veroriidoissa 

Monikansalliset yritykset kohtaavat säännöllisesti laajoja resursseja vaativia veroriitoja kotimaassa ja ulkomailla. Autamme asiakkaitamme veroriitojen ennaltaehkäisyn, riitojen ratkaisemisen ja muutoksenhakuprosessien kaikissa vaiheissa. Asiantuntijoillamme on laaja-alaista ja monipuolista kokemusta erityyppisten veroriitojen hoitamisesta.

20.4.2023

Korkeimman hallinto-oikeuden 31.3. julkaisema vuosikirjaratkaisu on konkreettinen esimerkki tapauksesta, jossa avustimme asiakastamme onnistuneesti aina oikaisulautakuntavaiheesta alkaen. Asiassa oli kysymys Saksassa maksuunpantujen korkojen vähennyskelpoisuudesta asiakkaamme tuloverotuksessa, toisin sanoen toisessa valtiossa syntyneen menon luonteen arvioinnista. Asiassa punnittiin, arvioidaanko viivästyneelle veronmaksulle suoritetun koron luonnetta Suomen verotuksessa kyseisen valtion lainsäädännön systematiikan mukaisesti, vai mahdollisesti jollain muulla tavalla.

Korkein hallinto-oikeus oli yksimielisesti kannallamme ja katsoi, että ei ollut syytä poiketa toisen valtion perustuslakituomioistuimessakin vahvistetun menon luonteesta. Kyseessä oli siten yhtiölle vähennyskelpoinen korkokulu, ei vähennyskelvoton sanktioluonteinen maksuseuraamus.

”Olemme iloisia, että tämä vuosia kestänyt valitusprosessi sai päätöksen ja asiakkaamme voitti. Luotimme alusta lähtien asiakkaamme kannalta positiiviseen lopputulokseen. Asiassa ratkaisevassa roolissa oli myös Deloitten toimiva kansainvälinen verkosto. Saksalaisten kollegoidemme avulla pystyimme valituksissamme avaamaan Saksan verolainsäädännön systematiikkaa ja oikeuskäytäntöä”, toteaa Deloitten yritysveropalveluiden partneri Virpi Pasanen.

 

Lue lisää veropalveluistamme täältä:
Tax | Deloitte Finland | Global services, reports, and insights

Oliko tieto hyödyllistä?