Digital Dox

Uutiset

Digital Dox -teknologiamme mahdollistaa siirtohinnoitteludokumentaatioprosessin kokonaisvaltaisen ja tehokkaan hallinnan

Teknologia, yhdistettynä tiimimme vahvaan ammattitaitoon, mahdollistaa siirtohinnoitteludokumentaation ketterän läpiviennin

Markkinoiden johtava teknologia

MIKÄ?
Käyttäjäystävällinen ja uudistettu Digital Dox -teknologiamme mahdollistaa siirtohinnoitteludokumentaatioprosessin kokonaisvaltaisen ja tehokkaan hallinnan. Teknologia toimii joustavasti siirtohinnoitteludokumentoinnin laatijan tukena aina datan keräämisestä raporttien laatimiseen ja säilyttämiseen sekä projektin hallinnassa.

MIKSI?
Digital Dox -teknologia on vastauksemme monikansallisten yhtiöiden lisääntyvien ja muuttuvien raportointivelvoitteiden tehokkaaseen hallintaan. Siirtohinnoitteludokumentaation lakisääteiset velvoitteet täyttyvät teknologiamme avulla aikaa säästäen.
 

HYÖTY KONSERNEILLE
Markkinoiden johtava Digital Dox -teknologia auttaa organisaatioita vähentämään dokumentaatioprosessien sitomia resursseja. Laadittujen raporttien laatu ja yhdenmukaisuus paranevat – lisäksi dashboardit ja data-analytiikka lisäävät dokumentaatioprosessien kokonaiskontrollia. Myös datan kerääminen helpottuu.

Teknologia mahdollistaa konsernin siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimisen tehokkaasti erilaisten räätälöityjen ja joustavien toimitusmallien kautta: dokumentaatioprosessi voidaan joko ulkoistaa Deloittelle kokonaisuudessaan, toteuttaa yhteistyössä yhdistämällä Deloitten ja organisaation omat resurssit halutuissa suhteissa, tai lisensoimalla teknologia kokonaan organisaation omaan käyttöön Deloitten tukemana.

Selainpohjaisesti toimiva Digital Dox -teknologia voidaan ottaa osaksi organisaation olemassa olevia dokumentaatioprosesseja erittäin joustavasti, eikä sen käyttöönotto edellytä organisaation prosessien muokkaamista tiettyyn muottiin. Siten teknologian hyödyntäminen siirtohinnoittelun dokumentoinnissa ei sido organisaatiosta merkittäviä resursseja, eikä edellytä raskaita muutoshankkeita tai laajaa integraatiota.

Digital Doxin ansiosta yrityksillä on mahdollisuus seurata raporttien statusta jatkuvasti reaaliajassa. Lisäksi maakohtaiset velvoitteet ja dokumentointien lakisääteiset määräajat ovat saatavilla helposti. Digital Dox -teknologiamme varmistaa yrityksien compliance-prosessien olevan hallinnassa.  


KATSO LISÄÄ VIDEOLTA ALLA!  

____________________________________________________________

”Olemme olleet mukana useissa ulkoistamisprojekteissa, joissa monikansallisten konsernien siirtohinnoitteludokumentaatiot on kokonaisuutena laadittu Deloitten toimesta. Projektimme ovat käsittäneet jopa 100 yhtiön dokumentoinnin laatimisen. Markkinoiden johtava ja uudistettu Digital Dox -teknologiamme yhdistettynä tiimimme vahvaan kokemukseen mahdollistaa projektien läpiviemisen tehokkaasti, ketterästi ja laadukkaasti. Toki teknologiamme tuomat hyödyt ovat ilmeiset paljon pienemmissäkin projekteissa. Lisäksi aivan uutta ovat erilaiset lisensointi- ja yhteistyömahdollisuudet asiakkaidemme kanssa.”

                -Veera Herse, Deloitte Suomen siirtohinnoittelutiimin vetäjä  

TUTUSTU DIGITAL DOX -TEKNOLOGIAAMME MYÖS GLOBAALEILLA VERKKOSIVUILLAMME !

DIGITAL DOX LYHYESTI

• Selainpohjainen

• Helppokäyttöinen

• Säästää yrityksien aikaa ja resursseja

• Raporttien joustavat ja tehokkaat muokkausmahdollisuudet

• Personoitu, yksilöllisiin tarpeisiin muokattu analytiikka ja visuaaliset dashboardit

• Koko konsernin raporttien tarkastelu ”yhdellä klikkauksella”

• Modulaarinen lähestymistapa

• Skaalautuvuus

• Kirjasto-ominaisuus tiedon säilyttämiseen ja hyödyntämiseen laajemminkin

 

Deloitten Digital Dox -teknologia

DIGITAL DOX LYHYESTI

• Selainpohjainen
• Helppokäyttöinen
• Säästää yrityksien aikaa ja resursseja
• Raporttien joustavat ja tehokkaat muokkausmahdollisuudet 
• Personoitu, yksilöllisiin tarpeisiin muokattu analytiikka ja visuaaliset dashboardit
• Koko konsernin raporttien tarkastelu ”yhdellä klikkauksella”
• Modulaarinen lähestymistapa
• Skaalautuvuus
• Kirjasto-ominaisuus tiedon säilyttämiseen ja hyödyntämiseen laajemminkin

Oliko tieto hyödyllistä?