Digital Dox

Uutiset

Siirtohinnoitteludokumentointi tehokkaaksi

Digital Dox -teknologiamme mahdollistaa prosessin kokonaisvaltaisen hallinnan

Teknologia, yhdistettynä tiimimme vahvaan ammattitaitoon, mahdollistaa siirtohinnoitteludokumentaation ketterän läpiviennin

Markkinoiden johtava teknologia

MIKÄ?
Käyttäjäystävällinen Digital Dox -teknologiamme mahdollistaa siirtohinnoitteludokumentaatioprosessin kokonaisvaltaisen ja tehokkaan hallinnan. Teknologia toimii joustavasti siirtohinnoitteludokumentoinnin laatijan tukena datan keräämisestä raporttien laatimiseen. Lisäksi Digital Dox auttaa raporttien säilyttämisessä.

MIKSI?
Siirtohinnoitteludokumentaation lakisääteiset velvoitteet täyttyvät Digital Dox -teknologiamme avulla aikaa säästäen. Digital Dox on vastauksemme monikansallisten yhtiöiden lisääntyvien ja muuttuvien raportointivelvoitteiden tehokkaaseen hallintaan. 

HYÖTY KONSERNEILLE
Markkinoiden johtava teknologiamme auttaa organisaatioita vähentämään dokumentaatioprosessien sitomia resursseja. Laadittujen raporttien laatu ja yhdenmukaisuus paranevat. Lisäksi teknologian tarjoamat työskentelyalustat (dashboardit) ja data-analytiikka lisäävät dokumentaatioprosessien kokonaiskontrollia. Digital dox helpottaa myös datan keräämistä.

Teknologia mahdollistaa konsernin siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimisen tehokkaasti erilaisten räätälöityjen ja joustavien toimitusmallien kautta. Dokumentaatioprosessi voidaan joko ulkoistaa Deloittelle kokonaisuudessaan, toteuttaa yhteistyössä yhdistämällä Deloitten ja organisaation omat resurssit halutuissa suhteissa, tai lisensoimalla teknologia kokonaan organisaation omaan käyttöön – myös tällöin Deloitte on tietenkin tukena.

Selainpohjaisesti toimiva Digital Dox -teknologiamme voidaan ottaa osaksi organisaation olemassa olevia dokumentaatioprosesseja erittäin joustavasti, eikä sen käyttöönotto edellytä organisaation prosessien muokkaamista tiettyyn muottiin.  Digital Doxin hyödyntäminen siirtohinnoittelun dokumentoinnissa ei sido organisaatiosta merkittäviä resursseja, ei edellytä raskaita muutoshankkeita, eikä vaadi lainkaan integraatiota.

Digital Doxin ansiosta yrityksillä on mahdollisuus seurata raporttien statusta jatkuvasti reaaliajassa. Lisäksi maakohtaiset velvoitteet ja dokumentointien lakisääteiset määräajat ovat saatavilla helposti. Digital Dox -teknologiamme varmistaa yrityksien compliance-prosessien olevan hallinnassa.


KATSO LISÄÄ VIDEOLTA ALLA!  

_________________________________________________________

Olemme olleet mukana useissa ulkoistamisprojekteissa, joissa olemme laatineet monikansallisten konsernien siirtohinnoitteludokumentaatiot kokonaisuutena. Projektimme ovat sisältäneet jopa 100 yhtiön dokumentoinnin laatimisen. Markkinoiden johtava Digital Dox -teknologiamme, yhdistettynä tiimimme vahvaan kokemukseen, mahdollistaa projektien läpiviemisen tehokkaasti, ketterästi ja laadukkaasti. Teknologiamme tuomat hyödyt ovat ilmeiset toki paljon pienemmissäkin projekteissa.  Lisensointi- ja yhteistyömahdollisuudet asiakkaidemme kanssa ovat Digital Doxin erinomainen lisä.

                -Veera Herse, Deloitte Suomen siirtohinnoittelutiimin vetäjä  

DIGITAL DOX LYHYESTI

• Selainpohjainen

• Helppokäyttöinen

• Resurssitehokas

• Raporttien joustavat ja tehokkaat muokkausmahdollisuudet 

• Personoitu, yksilöllisiin tarpeisiin muokattu analytiikka ja visuaaliset alustat

• Koko konsernin raporttien tarkastelu ”yhdellä klikkauksella”

• Modulaarinen lähestymistapa

• Skaalautuvuus

• Kirjasto-ominaisuus tiedon säilyttämiseen ja laajaan hyödyntämiseen 
 

Deloitten Digital Dox -teknologia

DIGITAL DOX LYHYESTI

• Selainpohjainen
• Helppokäyttöinen
• Resurssitehokas
• Raporttien joustavat ja tehokkaat muokkausmahdollisuudet 
• Personoitu, yksilöllisiin tarpeisiin muokattu analytiikka ja visuaaliset alustat
• Koko konsernin raporttien tarkastelu ”yhdellä klikkauksella”
• Modulaarinen lähestymistapa
• Skaalautuvuus
• Kirjasto-ominaisuus tiedon säilyttämiseen ja laajaan hyödyntämiseen 

Oliko tieto hyödyllistä?