Uutiset

Miten organisaatiot voivat hallita etätyön vero- ja liiketoimintariskejä? 

Perehdy tuoreen tutkimuksemme viiteen vinkkiin 

Monet organisaatiot tuskailevat tällä hetkellä etätyöpolitiikan kanssa. Pohdittavia asioita ovat esimerkiksi työntekijöiden tehokkuus, erilaiset teknologiavaatimukset ja työpaikan kulttuuri, mutta ennen kaikkea monimutkaisten verosäännöksien noudattaminen ja liiketoimintariskien minimoiminen.

12.1.2023 

Suuri osa Deloitten globaalin etätyötutkimuksen vastaajista (80 %) totesi, että etä- tai hybridityö on heidän organisaatiossaan sallittua. Iso joukko (69 %) organisaatiosta ei kuitenkaan ole vielä ryhtynyt pidemmän aikavälin toimenpiteisiin etätyön osalta, tai ratkaissut etätyön vero- tai talent-haasteita. Etätyöpolitiikat ja niiden konkreettinen toteutuminen hakevat vielä muotoaan.

Tavoitetilan ja toteutuksen välinen matka on pitkä. Tutkimuksesta käy ilmi, että vastaajat kokevat suurimmiksi etätyöhaasteiksi organisaatioiden omat politiikat ja säännökset, kulttuurin ja lisäksi veroliitännäisten velvoitteiden noudattamisen. Deloitten oman kokemuksen ja tutkimuksen vastauksien perusteella kokosimme viisi keskeistä toimenpidettä, joiden avulla organisaatiot voivat suunnitella ja kehittää etätyöstrategioitaan.  
 

1. Varmista, että etätyötavoitteet ovat linjassa yhtiön strategian kanssa

2. Arvioi kaikki etätyöhön liittyvät riskit

3. Mahdollista etätyöpolitiikan käyttöönotto 

4. Määritä tarvittavat seuranta- ja teknologiavaatimukset  

5. Muista huomioida pitkän aikavälin talent-strategia
 

”Lähes kaikki asiakkaistamme painivat etä- ja hybridityöhön liittyvien haasteiden kanssa. Autamme asiakkaitamme etätyöpolitiikan suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä käyttöönottoon liittyvien asioiden selvittämisessä monin eri tavoin. Tavoitteenamme on löytää kaikille sujuva tapa toimia." 

-Veera Campbell, Deloitten globaaleista työnantajapalveluista Suomessa vastaava osakas 

Tutkimukseen vastasi elo- ja syyskuussa 2022 yhteensä 820 vero-, HR-, talous, global mobility-, ja palkkalaskennan asiantuntijaa ympäri maailmaa. Vastaajat koostuivat pien- ja suuryrityksen asiantuntijoista ja heiltä kerättiin tietoa, miten heidän organisaatiossaan etä- ja hybridityön käytännöt ja politiikat on toteutettu. 

Oliko tieto hyödyllistä?