Ruotsalaiset julkiset eläkerahastot ovat vapautettuja lähdeverosta 

Komissio kehottaa muuttamaan lähdeverosäännöksiä

26.4.2022

Euroopan komissio on lähettänyt Ruotsille perustellun lausunnon julkisille eläkelaitoksille (ulkomaisille) maksettujen osinkojen lähdeverotuksesta joulukuussa 2021. Ruotsalaiset julkiset eläkerahastot ovat kokonaan vapautettuja lähdeverosta, kun taas esimerkiksi suomalaisille eläkelaitoksille maksetuista osingoista peritään yleensä 15 prosentin suuruinen lähdevero. Komission mukaan kyse voi olla pääomien vapaan liikkuvuuden kielletystä rajoituksesta. Ruotsin hallitus kuitenkin katsoo helmikuussa 2022 toimittamassaan vastauksessa lähdeverosäännöksien olevan linjassa EU-oikeuden kanssa. Komissio voi lopulta viedä asian EU:n tuomioistuimen päätettäväksi.

 

Vaikka Ruotsi joutuisi muuttamaan lähdeverotustaan EU:n tuomioistuimen päätöksellä, tulkinnanvaraiseksi saattaa edelleen jäädä julkisen eläkelaitoksen määritelmä. Näkemyksemme mukaan myös suomalaiset työeläkevakuutusyhtiöt ovat oikeutettuja osinkojen lähdeverovapauteen. Kyse voi olla toisiinsa rinnastettavista tilanteista, kun tilannetta tarkastellaan objektiivisesti.  

 

Kyseistä rinnastusta ei ole hyväksytty Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden aiemassa ratkaisukäytännössä, mutta näemme tähän painavat perusteet. Ruotsissa lähdeveron palautushakemus on jätettävä viimeistään viisi vuotta osingonjakovuoden päättymisen jälkeen.  Vuoden 2022 loppuun mennessä voidaan siis vaatia vuonna 2017 ja sen jälkeen maksettujen lähdeverojen palautusta. Me Deloittella seuraamme tilanteen kehittymistä, ja olemme mielellämme avuksi lähdeverojen palautushakemusten laatimisessa.

Oliko tieto hyödyllistä?