Uutiset

Sähköisen laskutuksen ja raportoinnin vaatimukset lisääntyvät

Vero- ja IT-osaston yhteistyö on entistä tärkeämpää

27.4.2021

Liiketoiminnan prosessien ja tiedonkäsittelyn nopea sähköistyminen on tuonut uusia vaatimuksia jatkuvasti muuttuvaan välillisen verotuksen kokonaiskuvaan. Teknologian ja tiedonhallinnan työkalujen kehittyessä verohallinnot eri puolilla maailmaa ovat ottaneet, tai ovat ottamassa, käyttöön erilaisia reaaliaikaisuutta ja läpinäkyvyyttä lisääviä työkaluja. Esimerkiksi erilaiset vaatimukset sähköiseen laskutukseen siirtymisestä sekä tätä koskevat standardit ovat lisääntyneet ja edellyttävät yrityksiltä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja prosessien kehittämistä. Tämän lisäksi myös sähköinen raportointi, jolla tarkoitetaan verotuksen kannalta oleellisten tietojen välittämistä veroviranomaisille vakiomuotoisena joko raportointikausittain tai transaktiokohtaisesti, on yleistymässä. Tyypillinen esimerkki sähköisestä raportoinnista on vakiomuotoinen SAF-T (Standard Audit File for Tax), jota yhä useampien valtioiden veroviranomaiset edellyttävät verovelvollisilta. Näiden ja muiden vastaavien toimenpiteiden käyttöönotto on vaikuttanut positiivisesti verokertymään ja on kehittänyt valvonnan kattavuutta parantamalla viranomaisten ymmärrystä transaktiokohtaisesta datasta ja samalla taannut viranomaisille tarkemman näkymän verovelvollisten toimintaan, mikä osaltaan selittää uusien työkalujen suosiota veroviranomaisten keskuudessa.  

Viime aikoina uusista velvoitteista ovat ilmoittaneet esimerkiksi Intia ja Norja. Intiassa on edellytetty sähköisten laskujen antamista osalta yrityksistä jo huhtikuusta 2021 saakka. Norjassa ollaan siirtymässä alv-tietojen täysin sähköiseen raportointiin vuoden 2022 alusta. Lisäksi Kiina ja Filippiinit ovat tiedottaneet vaiheittaisesta siirtymisestä sähköiseen laskutukseen vuosien 2021 ja 2022 aikana. Vaikka koronaviruspandemian takia useat hallitukset ovat lykänneet suunnitelmien täytäntöönpanoa tuonnemmaksi, useita kehityshankkeita on edelleen meneillään ympäri maailmaa.

Maailmanlaajuisesti toimivien verovelvollisten kannalta on haastavaa, että asiaan liittyvää sääntelyä ei ole harmonisoitu globaalisti tai edes EU:n tasolla, vaan useilla valtioilla on toisistaan poikkeavia vaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisen liiketoiminnan kannalta relevantin maan vaatimukset on selvitettävä ja toteutettava erikseen. Taloushallinnon järjestelmien tarjoamat valmiit ratkaisut kehittyvät sitä mukaa kun uusia vaatimuksia esitellään, mutta usein käyttökelpoisiksi ratkaisuiksi osoittautuvat ulkopuolisten palveluntarjoajien kehittämät taloushallintojärjestelmän ulkopuoliset täsmätyökalut. Näiden työkalujen integrointi osaksi pääjärjestelmiä ja IT-arkkitehtuuria ei ole ainoastaan vero-osaston asia, vaan myös kriittisesti sidoksissa yhtiön kokonaisvaltaiseen IT-ympäristöön. Vero-osastot konsultoivatkin jatkossa entistä useammin IT-osaajia uusien laskutus- ja raportointivaatimusten käyttöönoton yhteydessä.

Valmistautuminen uusiin laskutus- ja raportointivaatimuksiin on syytä aloittaa ajoissa, koska muutosten voimaan saattaminen vaatii usein aikaa vieviä muutoksia yhtiön järjestelmiin ja käytettävään teknologiaan. Ajantasaisen tiedon saaminen ja seuraaminen on äärimmäisen tärkeää. 

 

Autamme mielellämme teille relevanttien maiden vaatimusten seurannassa ja selvityksessä. Omatoimiseen seurantaan suosittelemme Deloitten Tax@hand uutissivustoa, josta näet aina kootusti viimeisimmät päivitykset asiaan liittyen.

Oliko tieto hyödyllistä?