Uutiset

Verohallinto on päivittänyt ohjetta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta

Uudet kohdat koskien poikkeustilanteita kiinteistön vuokraamisessa

26.5.2020

Verohallinto on julkaissut maaliskuussa uuden, päivitetyn, ohjeen koskien arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta (VH/2247/00.01.00/2019).

Ohjeeseen on lisätty mm. uudet kohdat koskien vuokralaisen konkurssitilannetta ja huoneiston haltuunottoa. Nämä päivitetyt ohjeet on hyvä selvittää nyt kun poikkeustilanteet kiinteistönluovutuksissa voivat nykyisessä taloustilanteessa ajankohtaistua tavallista useammin. Vuokralaisen kon-kurssitilanteessa vuokranantajan arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen edellytykset jatkuvat ja vuokranantajalla on oikeus vähentää liikehuoneistoon kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot konkurssipesän realisoinnin ajan, kunhan Verohallinnon ohjeessa mainitut edellytykset täyttyvät (mm. konkurssipesä ei jatka vuokrausta omissa nimissään ja vuokrasopimus irtisanotaan). Ohjeessa on otettu myös kantaa tilanteeseen, jossa keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ottaa asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetulla tavalla huoneiston yhtiön hallintaan esimerkiksi osakkaan maksamattomien vastikkeiden vuoksi. Lisäksi Verohallinnon ohjeessa on otettu kantaa kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyyn edellä mainituissa tilanteissa.

Verohallinnon päivitetyssä ohjeessa on huomioitu nyt myös liiketoiminnan harjoittajana tai vuokranantajana toimiva yhtymä ja määritelty, milloin tällainen yhtymä muodostuu. Lisäksi ohjetta on päivitetty kiinteistöleasingin osalta sekä tehty muita pienempiä täsmennyksiä.

Nykyisten ja vielä jatkuvien poikkeusolosuhteiden johdosta kiinteistöjä vuokraavien yritysten on hyvä valmistautua erityisesti vuokralaisen poikkeustilanteiden varalta. Myös muilta osin Verohallinnon uusien linjanvetojen vaikutus on syytä ottaa huomioon oman kiinteistöjä koskevan toimintamallin suunnittelussa ja ylläpidossa. Otattehan yhteyttä, niin neuvomme teitä löytämään juuri teidän yrityksellenne parhaan tavan ratkaista kiinteistöihin liittyvät arvonlisäveroasiat.

Kerromme mielellämme lisää.
 

Anne-Maarit Falck

Anne-Maarit Falck
Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
+358 40 542 5228
anne-maarit.falck@deloitte.fi

Otattehan yhteyttä, niin neuvomme teitä löytämään juuri teidän yrityksellenne parhaan tavan ratkaista kiinteistöihin liittyvät arvonlisävero-asiat.

Oliko tieto hyödyllistä?