Uutiset

Verohallinnon kanta transaktiokulujen alv-vähennyskelpoisuuteen kiristyy entisestään

16.6.2021

Verohallinto on useassa verotarkastuksessa ottanut kannan, että pääomasijoittajan perustama väliyhtiö (ns. Bidco tai Holdco) ei ole oikeutettu vähentämään transaktiokulujen arvonlisäveroa. Linja on ollut tiukka jo pitkään, mutta Verohallinnon nyt ottaman kannan mukaan transaktiokulut eivät ole hankkivan väliyhtiön kuluja vaan pääomasijoittajan kuluja, joten transaktiokuluista laskut tulisi Verohallinnon kantaa seuraten lähettää pääomasijoittajalle. Perusteluina on käytetty pääasiassa sitä, että kohdeyhtiön hankkiminen on pääomasijoittajan intressissä, jolloin kulut tulee katsoa pääomasijoittajan kuluiksi eikä rakenteessa olevan väliyhtiön liiketoimintaan liittyviksi kuluiksi, jolloin väliyhtiö ei voi vähentää laskuihin sisältyvää arvonlisäveroa. Pääomasijoittajalla puolestaan ei välttämättä ole alv-vähennysoikeutta ylipäänsä, jolloin transaktiokulujen arvonlisävero jää kuluksi. 

Verohallinnon kanta transaktiokulujen arvonlisäveron vähennysoikeuden epäämisestä väliyhtiötä käytettäessä on sekä korkeimman hallinto-oikeuden että Euroopan unionin oikeuskäytännön vastainen eikä vähennysoikeuden epäämistä tule hyväksyä.

Olemme mielellämme avuksi vähennysoikeuden puolustamisessa Verohallinnon kantaa vastaan. 

Janne Huttunen

LISÄTIETOJA AIHEESTA

Janne Huttunen
janne.huttunen@deloitte.fi
+358 (0)40 773 1339

Oliko tieto hyödyllistä?