Yritysverotus

Palvelut

Yritysverotus

Veropalvelut

Autamme asiakkaitamme erilaisissa yritysverotuksen alan haasteissa ja verojen hallinnassa sekä tarjoamme tietoa strategisen päätöksenteon tueksi. Tarjoamme palveluja käytännönläheisesti - Suomessa ja globaalisti verkostoamme hyödyntäen.

Velvoitteiden noudattaminen ja muut raportointipalvelut

Yritykset kohtaavat monenlaisia velvoitteiden tehokkaaseen ja ajantasaiseen noudattamiseen liittyviä haasteita sekä kotimaassa että ulkomailla esimerkiksi jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön, uudenlaisten raportointivelvoitteiden, teknologian kehittymisen ja myös sisäisten organisaatiomuutosten vuoksi. Autamme sekä kotimaassa että globaalisti toimivia asiakkaitamme hallitsemaan erilaisia verotukseen ja taloushallintoon liittyviä velvoitteita kustannustehokkaasti. Tarjoamme käytännönläheistä neuvonantoa ja hyödynnämme uudentyyppisten teknologiaratkaisujen lisäksi myös erilaisia palvelukeskus- ja ulkoistusmalleja.

Verolaskenta ja -raportointi

Tuloverojen laskeminen ja raportointi on aiempaa monimutkaisempaa ja verolaskennan parissa työskentelevät asiantuntijat kohtaavat yhä enemmän haasteita tähän liittyen. Autamme asiakkaitamme verojen laskentaan ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä tarjoamalla käytännönläheisiä ja ajantasaisia ratkaisuja eri näkökulmat huomioon ottaen.

Veroriidat

Monikansalliset yritykset ovat viime vuosien aikana kohdanneet lisääntyvässä määrin laajoja resursseja vaativia veroriitoja kotimaassa ja ulkomailla, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan. Autamme asiakkaitamme veroriitojen ennaltaehkäisyn, riitojen ratkaisemisen ja muutoksenhakuprosessien kaikissa vaiheissa. Asiantuntijoillamme on laaja-alaista ja monipuolista kokemusta erityyppisten veroriitojen hoitamisesta.

Kansainvälinen verotus

Tarjoamme monikansallisille yrityksille laajan valikoiman veropalveluita tiiviissä yhteistyössä muiden maiden kollegoidemme kanssa. Autamme asiakkaitamme esimerkiksi seuraavilla alueilla:

  • veroilmoittamisen/velvoitteiden hallinta ja muut raportointipalvelut (compliance and reporting services)
  • konsernin veroposition arviointi (International Strategic Tax Review)
  • rajat ylittävät yritysjärjestelyt (international mergers and acquisitions)
  • liiketoimintamallien optimointi (Business Model Optimization)
  • yritystoiminnan laajentaminen kansainvälisesti (international expansion services)

International Strategic Tax Review (ISTR)

As companies expand globally, their global tax and treasury strategies need to become more integrated, flexible and sustainable. Deloitte's International Strategic Tax Review (ISTR) helps companies understand the drivers of their effective tax rate (ETR), assess risks, and better align tax management with future business model developments. Deloitte assists with foreign tax credits, income repatriation, ETR forecasting, risk management, post-merger integration and legal entity rationalization. An ISTR provides a framework for discussion, design and implementation of global tax and treasury strategies. Deloitte's fact-driven, analytical - rather than intuitive - approach helps multinational companies to objectively and methodically chart their tax strategy and manage risk going forward.

Ota yhteyttä:

Salla Holma

Salla Holma

Business Tax

Salla Holma vastaa Deloitten yritysveropalveluista Suomessa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus veroneuvonannosta, esim. erityyppisistä kotimaisen ja kansainvälisen yritysverotuksen alan kysymyksistä, I... Lisää

Virpi Pasanen

Virpi Pasanen

Business Tax

Virpi Pasanen toimii johtajana Deloitten yritysveropalveluissa Suomessa. Hän on toiminut yli 17 vuotta veroasiantuntijana edunvalvontatyössä erityisalueinaan muun ohessa yritysverotus, kansainvälinen ... Lisää