Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Palvelut

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Veropalvelut

Välillisten verojen kerääminen verotuloina on yleistynyt moni maissa ja väärinkäytön torjuntaan tähtäävät lait ovat yhä monimutkaisempia. Välillisiä veroja koskevan lainsäädännön noudattaminen ja kassavirtojen hallinta ovat nyt tärkeämpiä yrityksille kuin koskaan aiemmin.

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Liiketoimintamallit ja välillistä verotusta koskevat lainsäännökset muuttuvat jatkuvasti, joten ajan tasalla pysyminen voi olla haastavaa. Globalisoituva ja digitalisoituva toimintaympäristö tuo omat lisähaasteensa. Jos välillisiin veroihin liittyvät prosessit ja raportointi eivät ole ajan tasalla, riskit ovat toteutuessaan merkittäviä sekä taloudellisesti että yrityksen maineen kannalta.

Maailmanlaajuinen välilliseen verotukseen erikoistunut asiantuntijaverkostomme auttaa yrityksiä hallinnoimaan välillisiä veroja tehokkaasti tarjoamalla veroteknistä tukea ja prosessien luomiseen ja kehittämiseen liittyvää neuvontaa. Teemme yhteistyötä merkittävien taloushallinnon muita järjestelmä- ja teknologiaratkaisuja tarjoavien tahojen kanssa. Autamme asiakkaitamme hoitamaan välilliseen verotukseen liittyvät velvoitteet sisällöllisesti oikein, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaalla tavalla sekä paikallisesti että tarvittaessa Deloitte-verkoston kautta maailmanlaajuisesti.

Ydinpalvelujamme ovat seuraavat:

  • välillistä verotusta koskeva neuvonta sekä yksittäisten asiakysymysten osalta että liiketoiminnan kokonaismallia suunniteltaessa tai tehostettaessa
  • välillistä verotusta koskevien prosessien luominen ja edelleen kehittäminen, välillisten verojen kokonaisvaltainen hallinnointi
  • välillisten verojen hoitamista koskevan automaation ja digitalisoinnin kehittäminen

Tullit ja kansainvälinen kauppa

Kansainvälinen tavara- ja palvelukauppa on erittäin säädeltyä. Liiketoiminnan sujuvuuden ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen turvaamiseksi kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten on luotava sisäiset prosessit ja valvonta ja hoidettava asiaankuuluvat viranomaisvelvoitteet.

Tulliasioiden ja kansainvälisen kaupan asiantuntijamme auttavat tulli- ja valmisteverotuksen teknisten asiakysymysten selvittämisessä sekä velvoitteiden hoitamisessa. Autamme myös prosessien suunnittelussa, operatiivisessa suunnittelussa sekä yhteydenpidossa viranomaisten kanssa.

Ydinpalvelujamme ovat seuraavat:

  • tulli- ja kauppasäädöksiä koskeva neuvonta
  • tulli- ja kauppasäädösten menettelykysymykset, käytännön prosessin luominen ja kehittäminen, operatiivisen mallin kehittäminen ja tehostaminen
  • vientivalvontaan liittyvä neuvonta ja suunnittelu.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Titta Joki-Korpela

Titta Joki-Korpela

Partner, Head of Indirect Tax

Titta Joki-Korpela johtaa Deloitten välillisen verotuksen palveluita Suomessa. Hänellä on laajaa asiakaskokemusta välillisen verotuksen osalta usealta eri toimialalta. Useita vuosia veroasioiden paris... Lisää