Fast50

Artikkeli

Technology Fast 50

Lisätietoja vuoden 2021 ohjelmasta

Deloitten Technology Fast 50 -ohjelma listaa 50 nopeimmin kasvanutta teknologiayritystä Suomessa. Tuorein listaus julkistettiin helmikuussa 2022.

Technology Fast 50 -ohjelma on jälleen täällä!

Ohjelma listaa 50 nopeimmin kasvanutta teknologiayritystä Suomessa. Ohjelma toteutettiin Suomessa nyt jo 16. kerran. Vuonna 2021 ohjelma toteutetaan pohjautuen yritysten virallisiin tilinpäätöstietoihin. Listauksessa kasvun mittarina käytetään liikevaihdon kasvua viimeisen neljän vuoden (2017–2020) ajalta. Yritysten ei ole tarvinnut ilmoittautua ohjelmaan.

Ohjelman kriteetit
Voidakseen tulla listatuksi Deloitte Technology Fast 50 -ohjelmaan, teknologiayrityksen on täytettävä tietyt määritelmät ja vaatimukset.

  1. Yritykset voivat olla julkisia tai yksityisiä yrityksiä, ja kelpoisia ovat kaikki teknologiateollisuuden segmentit, mukaan lukien ohjelmistot, laitteistot, viestintä, media, clean tech ja biotieteet.
  2. Yrityksellä on täytynyt olla liiketoimintaa vähintään 4 vuotta (perustettu 1.1.2017 mennessä), ensimmäisen vuoden liikevaihdon pitäisi olla vähintään 50 000 euroa, ja neljännen vuoden liikevaihdon on oltava vähintään 1 000 000 euroa.
  3. Yritykset voivat olla joko julkisia tai yksityisiä yrityksiä, mutta yrityksen ja sen emoyhtiön on oltava rekisteröityjä Suomessa.
  4. Jokaisen yrityksen on oltava teknologiayritys, joka:
  • Kehittää tai omistaa omaa teknologiaa, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon; tai
  • Valmistaa teknologiaan liittyvää tuotetta; tai
  • Käyttää merkittävän prosenttiosuuden liiketuloistaan tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen; tai
  • On teknologiaintensiivinen, tai käyttää ainutlaatuista teknologiaa ongelmien ratkaisemiseksi. 

Miten Deloitte määrittää voittajat?
Etsimme nopeaa kasvua, joten listasijoitukset perustuvat yrityksen liikevaihdon kasvuun neljän viime vuoden aikana (2017-2020). Kilpailu ei mittaa nykyistä taloudellista suorituskykyä tai kannattavuutta. Deloitte Technology Fast 50 -ohjelman voittajat perustuvat neljän vuoden keskimääräiseen kasvuprosenttiin kussakin teknologiayrityksessä. Ne 50 yritystä, jotka täyttävät kriteerit ja ovat kasvaneet neljän vuoden aikana nopeiten, pääsevät listalle.

Kuinka neljän vuoden kasvu lasketaan?
(liikevaihto vuonna 2020 - liikevaihto 2017) / liikevaihto vuonna 2017 * 100 = kasvuprosentti

Milloin voittajat ovat julkaistaan? 
Vuoden 2021 voittajat julkistettiin helmikuussa 2022.

Ohjelman hyödyt
Technology Fast 50 -tunnustuksen saaminen lisää merkittävästi näkyvyyttä mediassa sijoittajien, asiakkaiden sekä tulevaisuuden talenttien keskuudessa sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Technology Fast 50 -ohjelman yhteistyökumppanit
Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin sekä Business Tampereen kanssa. 

Lisätietoja
Lisätietoja ohjelmasta saat lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: fast50@deloitte.fi

 

Oliko tieto hyödyllistä?