Global Outsourcing Survey

Näkökulmia

2020 global outsourcing survey

Ulkoistamisen trendit ja strategiat muovaavat tulevaisuutta

Ulkoistaminen on säilynyt edelleen vahvana trendinä uusien teknologioiden käyttöönotossa. Koronapandemia aiheuttaa kuitenkin paluun takaisin perusasioiden äärelle: arvon luomiseen ja kustannusten optimointiin keskittyen samalla riskienhallintaan. Tuore ulkoistamisraporttimme tarjoaa katsauksen siitä, miten uusimmat ulkoistamisstrategiat muokkaavat alaa ja vaikuttavat sekä palveluntarjoajiin että asiakkaisiin.

Neljä keskeistä ulkoistamistrendiä

Viimeisimmät tulokset vahvistavat, että koronapandemialla on vaikutuksia sekä ulkoistusasteeseen että toimittajahallintaan. Perusasiat, kuten kustannusoptimointi ja riskien parempi hallinta, ovat jälleen ytimessä. Seuraavaksi tärkeysjärjestyksessä on monitoimittajaympäristön kehittäminen ja erityisesti riittävä resursointi.
           - Taru Ahokas, Deloitte 


Kustannusten optimointi on jälleen hyvin ajankohtaista.
Aiemmin monet alan toimijat ovat nähneet kustannusten leikkaamisen lisäetuna muille päätavoitteille, kuten ketteryyden lisäämiselle tai palvelun laadun parantamiselle. Tämän vuoden tutkimus osoittaa, että kustannusten alentaminen on noussut ensisijaiseksi tavoitteeksi monille organisaatioille. Koronapandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen taantuman edessä ulkoistamistrendi nähdään yhä houkuttelevampana.

Pilvipalvelut ja ohjelmistorobotiikka (RPA) ovat transformaation työvälineitä. Ei ole mikään yllätys, että pilvi- ja RPA-ratkaisut ovat keskeinen osa useimpia uusia ulkoistamisstrategioita ja -toimenpiteitä. Verrattuna kahden vuoden takaiseen tutkimukseemme sekä pilvi- että RPA-teknologiat ovat arkipäiväistyneet viime vuosina ja niistä on tullut jokapäiväisen muutoksen työvälineitä. Organisaatiot odottavat jo innokkaasti, mikä on seuraava suuri teknologiakatalysaattori, joka ohjaa liiketoiminnan kehitystä.

Toimittajahallinta on alitehoista. Monitoimittajaympäristöt ja -ekosysteemit ovat monimutkaisempia kuin koskaan, mikä vaikuttaa muun muassa sääntelyn noudattamiseen, tietoturvaan, riskeihin ja tietosuojavaatimuksiin. Organisaatiot odottavatkin IT-palveluntarjoajien ajavan ja toteuttavan innovaatioita yhä laajemmin osana IT-palveluitaan – samalla koronapandemia laittaa organisaatioiden toimitusketjut lujille. Markkinan muuttuvat dynamiikat ovat tehneet toimittajahallinnasta kriittisempää kuin koskaan. Toimittajahallinnan osa-alue on kuitenkin edelleen aliedustettuna useimmissa organisaatioissa. Asiakkaiden tulisikin investoida enemmän kehittääkseen toimittajahallinnan kyvykkyyksiään, jotta monitoimittajaekosysteemistä saavutetaan maksimihyödyt.

Ketteryys on kriittistä. Muuttuvat liiketoimintaskenaariot, tiukentuneet viisumirajoitukset ja lisääntyvät asiakkaiden odotukset luovat painetta palveluntarjoajien ketteryydelle. Yritykset lisäävät nyt ulkoistamisastetta oppiessaan tekemään yhteistyötä maailmassa, jossa nopeus, laatu, joustavuus ja kustannukset ovat tärkeämpiä kuin maantieteelliset tekijät. Pysyäkseen pinnalla palveluntarjoajien on mietittävä uudelleen, kuinka ne pystyvät tarjoamaan tehokkaita etäpalveluja ja rakentamaan plug-and-play -ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopean integraation eri palveluiden välillä. Samaan aikaan heidän on myös luotava joustavia sopimuksia, jotka mahdollistavat nopeat suunnanmuutokset liiketoiminnan tärkeysjärjestysten muuttuessa.

>>> Lue lisää tutkimuksesta täältä.

***

Deloitten kahden vuoden välein toteuttama Global Outsourcing Survey on globaali tutkimus, joka luotaa ulkoistukseen liittyviä kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä. Tänä vuonna tutkimukseen haastateltiin 40 asiakasjohtajaa, palveluntarjoajaa ja asianajajaa ympäri maailmaa varmistamaan laadullinen näkökulma havaintoihin. Haastatteluita tehtiin ennen koronapandemiaa ja sen alettua, minkä ansiosta voimme tunnistaa, miten alan johtajat ovat reagoineet tilanteeseen ja mihin suuntaan he pyrkivät jatkossa.

Taru Ahokas
Ulkoistamispalveluista vastaava liikkeenjohdon konsultti, Deloitte Suomi
taru.ahokas@deloitte.fi

Timo Perkola
Transformaatioiden palvelualueesta vastaava johtaja, Deloitte Suomi
timo.perkola@deloitte.fi

 

2020 Global Outsourcing Survey report

Lataa raportti

Oliko tieto hyödyllistä?