Global Outsourcing Survey

Näkökulmia

2021 Global Chief Procurement Officer Survey

Ketteryys: vastalääke monimutkaisessa toimintaympäristössä

Deloitten hankintajohtajatutkimus 2021 osoittaa, että hankinnoissa ollaan siirtymässä kohti ketterämpiä strategioita. Tutkimuksessa selvitetään, miten parhaiten menestyvät hankintajohtajat hyödyntävät joustavia toimintamalleja haastavassa toimintaympäristössä. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna kymmenennettä kertaa.

Hankintajohtajien toimenkuva laajenee

Viimeisen vuosikymmenen aikana hankintatoiminnasta on tullut selkeästi monimutkaisempaa, mutta samanaikaisesti tämä tuo uusia mahdollisuuksia. Viime vuoden hankintajohtajatutkimuksessa selvitettiin, miten hankintaorganisaatiot ovat reagoineet toimintaympäristön lisääntyvään monimutkaisuuteen ja riskeihin. Yritysjohtajat ovat huolestuneita esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, geopoliittisesta vakaudesta, kasvavista yhteiskunnallisista odotuksista ja kansanterveyteen liittyvistä kysymyksistä. Nämä kaikki huolenaiheet tarjoavat kuitenkin ponnahduslaudan suoriutua ja menestyä paremmin tulevaisuudessa.

Vuosi 2020 oli monessa suhteessa toimitusketjujen uudelleenarvioinnin vuosi. Kaikki toimitusketjun osa-alueet nostettiin tarkasteluun ja haastettiin. Vain harvat liiketoiminta-alueet eivät muuttuneet joko räjähdysmäisen kasvun (verkkokaupat) tai liiketoiminnan laskun (matkailu- ja palveluala) seurauksesta. Mitä on odotettavissa pandemian jälkeisessä maailmassa, ja miten hankintajohtajat voivat olla vaikuttamassa organisaatioidensa menestykseen?

Toimitusriskien muuttuessa ja moninkertaistuessa, monet menestyneimmät hankintajohtajat ovat reagoineet tilanteeseen laajentamalla oman roolinsa vaikutuspiiriä. Monimutkaisen ja epävakaamman toimintaympäristön haasteisiin vastaaminen vaatii syvempää yhteistyötä liiketoiminnan ja toimittajien kanssa. Hankintajohtajien on myös rakennettava uusia valmiuksia ja joustavia toimintamalleja, missä muun muassa digitaalinen toimittajaekosysteemi mahdollistaa uusia arvovirtoja ja innovaatioita todellisen strategisen edun saavuttamiseksi.

Tämän vuoden tutkimuksessa vertailtiin hankintajohtajien ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä. Tarkoituksena oli selvittää, mitä huippusuoriutujat tekevät eri tavalla muihin nähden hyödyntääkseen ketteryyttä ja tuottaakseen arvoa myös vastatuulessa.
 

Tutkimus osoitti, että menestyneimmät hankintajohtajat:

 • Ymmärtävät arvon käsitteen laajemmin ja heillä on kehittyneempi tapa sen esiin tuomiseen, mittaamiseen ja ylläpitämiseen.
 • Keskittyvät yhteistyösuhteisiin ja vaikuttamiseen yli funktiorajojen.
 • Investoivat ketteryyteen kehittämällä henkilöstöä ja hyödyntämällä kykyjä, tietoa ja kokemusta.
 • Hyödyntävät tarveperusteisia hybridipalvelumalleja (esim. tiimit, joita on täydennetty ulkoisilla tukipalveluilla).
 • Käyttävät määriteltyjä, alusta loppuun integroituja, mutta ei täysin räätälöityjä prosesseja ja järjestelmiä. Käytettävät järjestelmät voivat olla joko yksittäisiä parhaita (best-of-breed) ratkaisuja tai kokonaisratkaisuja (full-suite).
 • Priorisoivat dataa, sisäistä (master data) ja ulkoista (markkinatieto), minkä perusteella tehdään faktoihin perustuvia ​​päätöksiä. Ennakoiva analytiikka paljastaa piilotetut mahdollisuudet ja mahdolliset riskit.
   

Ketteryys voi olla tehokas työkalu, joka lisää suorituskykyä ja toimii vastalääkkeenä häiriöille ja riskeille. Ketteryydellä tarkoitetaan kykyä ajatella ja tehdä johtopäätöksiä nopeasti sekä toimia joustavasti ja helposti. Todellista ketteryyttä voidaan rakentaa kunnianhimoisilla projektiportfolioilla ja kohdennetuilla investoinneilla. Ketteryyden rakentaminen ei ole uhka vaan mahdollistaja suorituskyvylle.

Päälöydökset:

 • Hankintajohtajan (CPO) tehtävänkuva on aiempaa monimutkaisempi, integroidumpi ja strategisempi rooli ylimmän johdon joukossa, mihin ovat vaikuttaneet koronapandemia ja siitä aiheutuneet toimitusketjunhäiriöt.

 • Hankintajohtajat määrittivät toiminnan tehokkuuden parantamisen ykkösprioriteetikseen ensimmäistä kertaa tutkimuksen kymmenvuotisen historian aikana.

 • Hankintatoiminnan ”ketteryyden osaajat” menestyvät parhaiten kaikissa vertailuissa. He osaavat hyödyntää uutta teknologiaa ja joustavia toimintamalleja sopeutuakseen vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä ja menestyäkseen seuraavassa normaalissa.

2021 Global Chief Procurement Officer Survey

Lataa raportti

Oliko tieto hyödyllistä?