Artikkeli

IT-palveluiden kilpailutukselle on nopeampi vaihtoehto – uudelle palvelutasolle päästään End-to-end -mallin avulla

Jatkuvan muutoksen keskellä moni yritys huomaa olevansa tilanteessa, jossa eri toimittajien IT-palvelut eivät enää toimi parhaiten yhteen liiketoiminnan tai loppukäyttäjän tarpeiden kannalta. On siis tullut IT-kilpailutuksen aika? Ei välttämättä, sillä työläs kilpailutusprosessi ei aina ole paras mahdollinen vaihtoehto palvelutason nostamiseen.

IT-palvelu koostuu usein kahden tai useamman toimittajan palvelusta. Palvelusopimukset ovat pitkäkestoisia ja kun kokonaiskuvaa pysähdytään tarkastelemaan vuosien jälkeen, huomataan ettei yhtälö toimikaan enää halutulla tasolla toiminnan tehokkuuden, tietoturvan, talouden tai työntekijä- tai asiakaskokemuksen näkökulmasta.

”Usein on kuitenkin niin, että asiakastoimittajasuhde on lähtökohtaisesti kunnossa ja osapuolet tyytyväisiä, Silloin nykyisen kokonaisuuden purkaminen ja IT-kilpailutusprosessin aloittaminen tuntuu ymmärrettävästi raskaalta vaihtoehdolta. Näissä tilanteissa palvelujen harmonisointiin perustuva End-to-end -malli tarjoaa harkinnan arvoisen ratkaisun”, Deloitten Joonas Vuorenniemi sanoo.

Mallin avulla asiakas määrittää uudelleen tarpeensa, esimerkiksi palvelumittariston. Määrittelyn jälkeen muodostetaan toimittajien ja asiakkaan kolmikanta, jossa sovitaan, miltä palveluiden yhtenäinen ilmentymä pitää jatkossa näyttää. Malli on ketterämpi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto kilpailutukselle, sillä toteutus jää toimittajien kesken sovittavaksi.

”Malli on parhaassa tapauksessa win-win, sillä myös palveluiden toimittajat laajentavat mielellään omaa kulmaansa ja saavat kokonaisuuden pelaamaan asiakkaan tarpeiden kannalta mahdollisimman tehokkaasti”, Vuorenniemi muistuttaa.
 

Keskiössä palvelutason nostaminen ja kriittisten järjestelmien elinkaaren turvaaminen

End-to-end -mallin potentiaali on erityisesti isoissa yrityksissä, joissa toiminnan laajuus näkyy myös järjestelmien järeytenä. Tilanne voi olla esimerkiksi se, että legacy-ympäristö ja järjestelmät ovat toiminnan kannalta yhä kriittisiä, elinkaartakin on jäljellä, mutta kehitystä ei enää tehdä.

Mallin mahdollisuudet eivät ole tiettyyn toimialaan sidonnaisia, mutta Deloittella niitä on tunnistettu erityisesti teollisuuden alan isoissa toimijoissa.

”Tapa toimia voi olla hyvin syvällä asiakkaassa, ja jotain tärkeää saattaa mennä pesuveden mukana, jos lähdetään kilpailutuksen kautta kiireellä muuttamaan. Lisäksi ICT-maailmassa aikamääreet ovat pitkiä. Jos jotain on tarve lähteä mahdollisimman pian korvaamaan, voi hommassa todellisuudessa mennä esimerkiksi viisikin vuotta.”

Asiakasyrityksen näkökulmasta End-to-end -mallin hyödyntämisessä on kuitenkin kyse ennen kaikkea eri toimittajien palvelujen harmonisoinnista ja tehostamisesta.

”Keskeistä on liiketoimintaprosessien toimiminen alusta loppuun. Prosessia tukevien palveluiden sisältö määritellään sopimusvaiheessa, mutta tarpeet tyypillisesti muuttuvat sopimuskauden aikana. Kun mittaamisen fokus pysyy liiketoimintaprosessissa, tukipalvelut tulevat väistämättä mukaan muutokseen." Joonas Vuorenniemi summaa.

 

Oliko tieto hyödyllistä?