Teknologiatrendit 2019

Artikkeli

Teknologiatrendit 2021 

Lead with confidence

Deloitten vuosittaisessa Tech Trends -raportissa tarkastellaan teknologiakentässä tapahtuvia muutoksia ja nousevia trendejä, jotka mullistavat liiketoimintaa lähivuosien aikana. Vuosittain julkaistava raporttimme tarjoaa katsauksen suurimpiin megatrendeihin ja nostaa esiin yhdeksän nousevaa trendiä.

Raportissa esiin nostetut trendit ennakoivat uusien toimintamallien ja teknologian kehityksen suuntaa. Organisaatioiden tulee huomioida tämä kehitys sekä liiketoiminta- että teknologiastrategioiden suunnittelussa. Raportissa syvennytään muun muassa teknologian rooliin liiketoimintastrategioiden suunnittelussa, perusjärjestelmien modernisointiin, tekoälyn kasvavaan rooliin, tietoturvaan, joustaviin työnteon malleihin sekä ihmisten tarpeeseen yhteensovittaa digitaalinen ja fyysinen maailma. 

>> Lue lisää täältä

Tech Trends 2021
Oliko tieto hyödyllistä?