Asiantuntijat

Olli Copeland

Studio Senior, Customer Strategy and Design

Olli Copeland

Olli Copeland työskentelee Suomen Deloitte Digitalilla palvelu-ja liiketoimintamuotoilijana. Hänellä on yli 6 vuoden kokemus liiketoiminnan ihmislähtöisestä kehittämisestä laajasti eri toimialoilta - niin yksityiseltä kuin julkiselta sektoriltakin. Ollilla on vahva kokemus muotoiluajattelun hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä, ja hän on auttanut useita asiakasorganisaatioita tunnistamaan tärkeitä suunnitteluhaasteita, ymmärtämään paremmin asiakas- ja työntekijätarpeita sekä muotoilemaan niiden pohjalta ratkaisuja, jotka palvelevat sekä liiketoimintaa että loppukäyttäjiä.

Olli Copeland works as a service and business designer at Deloitte Digital in Finland. He has more than 6 years of experience in human-centric business development in a wide range of industries, both in the private and public sectors. Olli has strong experience in utilizing design thinking in business development and he has helped several client organizations to identify important design challenges, to better understand customer and employee needs, and to design solutions based on them that create value for both business and end users.

Olli Copeland