Asiantuntijat

Teija Gallacher

Senior Manager | Business Operations

Teija Gallacher

Teija Gallacher vastaa Deloitten sosiaali- ja ympäristövastuun toteutumisesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta Suomessa. Teijalla on pitkä kansainvälinen työkokemus globaaleissa, keskisuurissa organisaatioissa. Hän on toiminut erilaisissa toimistotyötehtävissä, hallinnollisten prosessien kehittämisen ja sisäisten palveluiden tukitiimien johtamisen parissa.

Teija Gallacher is responsible for the implementation of Deloitte's social and environmental responsibility initiatives in Finland. Teija has extensive work experience in global mid-sized organizations from office work to development of administrative processes, and leading internal services support teams.

Teija Gallacher