Novosti

Projekti kulturne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

EU novosti, travanj 2020.

Poziv „Strengthening cultural cooperation with and competiveness of cultural and creative industries in the Western Balkans“ (EACEA/39/2019) financiran je putem Instrumenta pretpistupne pomoći (IPA II) te se provodi u skladu s pravilima i radnim planom programa Kreativna Europa. 
  

Cilj poziva

Opći cilj poziva je poticati pomirenje i dobrosusjedske odnose u zemljama Zapadnog Balkana kroz projekte suradnje i stvaralaštva u području kulture.

Specifični ciljevi poziva je povećati prekograničnu suradnju u području kulture između zemalja Zapadnog Balkana i država članica EU; te jačati kompetitivnost kulturnih i kreativnih industrija u regiji (Zapadnog Balkana).
  

Prioriteti poziva

 • jačanje kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje;
 •  jačanje transnacionalnog kruženja djela kulturnog i kreativnih sektora te jačanje transnacionalne mobilnosti djelatnika kulturnog i kreativnih sektora;
 • jačanje međukulturnog dijaloga među umjetnicima, djelatnicima u kulturi i širom javnosti. 

Prihvatljive prijave

Prihvatljivim će se smatrati prijave podnesene u ime partnerskih konzorcija koji čini minimalno 5 organizacija (voditelj projekta i partneri) iz zemalja koje sudjeluju u Instrumentu pretpristupne pomoći, točnije:

 • organizacije ili udruge aktivne u kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);
 • nacionalna vijeća koja se bave kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);
 • tijela javne vlasti na lokalnoj, regionalnoj ili središnjoj razini uključena u rad kulturnih i kreativnih industrija (isključujući AV).

Voditelj projekta i partneri moraju imati pravnu osobnost u jednoj od:

 • država članica EU;
 • država korisnica potpore IPA II za Zapadni Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija.

Sastav partnerskog konzorcija mora odražavati sljedeći minimum zahtjeva:

 • najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države korisnice potpore IPA II za Zapadni Balkan;
 • najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države članice EU.
 • voditelj projekta mora imati pravnu osobnost najkraće 2 godine od datuma roka za predaju prijedloga;
 • prijave nisu omogućene za fizičke osobe.

Definiran je početak planiranih aktivnosti između 1. siječnja 2021. te 31. ožujka 2021. godine.

Projekti mogu trajati najkraće 24 mjeseca, a najdulje 48 mjeseci.

Prijave projektnih prijedloga potrebno je predati putem online sustava za prijave Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) koristeći odgovarajuću prijavnicu (eForm). Rok za predaju je 28. travnja 2020. u 17:00 h (prema Bruxelleskom vremenu).
   

Iznos novčanih sredstava koji će se dodijeliti kroz ovaj Poziv iznosi 5.000.000,00 eura.
Najniži iznos potpore iznosi 100.000,00 eura, a najviši 500.000,00 eura po projektu.
Sufinancirat će se maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Projektne prijave zaprimat će se do 28. travnja 2020. godine do 17:00 sati (prema Bruxelleskom vremenu)
  

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. podnošenje periodičnih te završnog izvješća, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
 

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?