Faglegt efni

Útvistun á reikningshalds-

og launavinnslu

Eru kraftar fyrirtækisins betur nýttir á öðrum sviðum en innan reikningshalds- og launadeildar?

Fagleg og áreiðanleg þjónusta

Fyrirtæki eru sífellt að hagræða í rekstri og skipulagi til að styrkja sig í samkeppni á markaði. Einkum getur verið krefjandi og kostnaðarsamt að viðhalda hæfni sem þarf innan fjármáladeilda við reikningshald, bókhald og launavinnslu. 

Vilji stjórnendur auka sveigjanleika og beina kröftunum að meginstarfsemi fyrirtækisins enn frekar þá er útvistun hagkvæmur möguleiki samanborið við að halda fjármálastarfseminni innanhúss.

Deloitte býður upp á útvistunarlausnir innan reikningshalds- og launavinnslu. Útvistunarteymi okkar er sérhæft í að framkvæma verkefni á öllum sviðum fjármála- og launadeilda til skemmri eða lengri tíma.

Dæmi um verkefni innan fjármáladeilda sem við getum annast eru:

• Bókhald, afstemmingar og uppgjör
• Launavinnslur
• Skipulagning á viðskiptaferlum í fyrirtækjum
• Árshluta- og ársuppgjör
• Skattauppgjör og skattaskýrslur
• Aðstoð við innanhússkýrslur fyrir stjórnendur
• Aðstoð við áætlanagerð
• Aðstoð við innleiðingu og uppsetningu bókhalds- og upplýsingakerfa

Did you find this useful?