Þjónusta

Endurskoðun

Deloitte býður viðskiptavinum faglega og áreiðanlega þjónustu á sviði endurskoðunar

Endurskoðun hefur það meginhlutverk að gefa óháð sérfræðiálit til að auka áreiðanleika fjárhagslegra upplýsinga. Markmiðin með endurskoðun eru fyrst og fremst:

  • Að komast að rökstuddri niðurstöðu um áreiðanleika þeirra upplýsinga sem ársreikningur félagsins veitir
  • Að votta um hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu og efnahag félagsins
  • Að votta um hvort ársreikningurinn sé saminn í samræmi við ákvæði þeirra laga og reglna sem um starfsemina gilda, og settar ​reikningsskilareglur​

Endurskoðun reikningsskila

Endurskoðun er óháð og kerfisbundin öflun gagna og mat á þeim í þeim tilgangi að láta í ljós álit um áreiðanleika og framsetningu þeirra. Aðferðarfræði Deloitte við endurskoðun er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla (ISA). Aðferðafræðin byggir á áhættugreiningu, skilvirkum endurskoðunaraðgerðum og virðisaukandi upplýsingum til stjórnenda.

Könnun reikningsskila

Deloitte býður upp á könnun á ársreikningi. Markmið könnunarinnar á er að gera endurskoðanda kleift að álykta, byggt á aðgerðum sem ekki eru jafn ítarlegar og við endurskoðun, hvort nokkuð hafi komið fram sem bendi til annars en að reikningsskil gefi glögga mynd í samræmi við lög og reglur. Ekki er því gefið álit um endurskoðun.

Aðferðafræði Deloitte við könnun ársreikninga er í samræmi við ISRE 2400 alþjóðlegan staðal um könnun.

Könnun árshlutareikninga

Deloitte býður upp á könnun á árshlutareikningum, en könnun á árshlutareikningum á við hjá fyrirtækjum sem jafnframt eru endurskoðuð. Slík könnun felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum fyrirtækis, ásamt greiningum á hinum ýmsu liðum reikningsskilanna og öðrum könnunaraðgerðum. Könnun felur ekki í sér jafn víðtækar aðgerðir og endurskoðun. Ekki er því gefið álit um endurskoðun.

Aðferðafræði Deloitte við könnun árshlutareikninga er í samræmi við ISRE 2410 alþjóðlegan staðal um könnun árshlutareikninga.

Aðrar staðfestingar endurskoðenda

Í ýmsum lögum, meðal annars lög um hlutafélög og lög um einkahlutafélög, er áskilið að endurskoðendur komi að lausn sérhæfðra verkefna, til dæmis við stofnun, samruna og slit félaga. Um er að ræða ýmsar álitgerðir, sérfræðiskýrslur og staðfestingar á upplýsingum.

Nánari upplýsingar veitir:

Ingvi Björn Bergmann

Ingvi Björn Bergmann

Meðeigandi

Ingvi er löggiltur endurskoðandi og einn af eigendum hjá Deloitte. Ingvi hefur víðtæka reynslu og þekkingu í endurskoðun og reikningsskilum og hefur meðal annars stýrt alþjóðlegum verkefnum.... Meira