Family Business Global Perspective | Family Enterprises | Deloitte Netherlands

Article

Hoe blijven familiebedrijven voorbereid op de toekomst? 

Lees ons laatste onderzoek dat dieper ingaat op hoe familiebedrijven weerstand hebben geboden aan mondiale invloeden en disruptie. 

We introduceren de zeven onderwerpen die aan bod komen in het Engelstalige rapport over leiding geven als familiebedrijf tijdens de pandemie. De behoefte aan vertrouwen staat centraal in dit rapport. Daarnaast vind je onze serie artikelen terug waarin we bespreken hoe familiebedrijven in het postcoronatijdperk aan dat vertrouwen kunnen werken.

Formele én informele governance maakt familiebedrijven wendbaar

In aflevering 4 van de serie artikelen lees je meer over waarom een goede balans tussen de informele macht en de formele governancestructuur van de organisatie belangrijk is, juist in het postcoronatijdperk. Goede governance versterkt het vertrouwen van interne en externe stakeholders. Door te zorgen voor een goede balans tussen de formele governance en vaak aanwezige informele macht én beide te omarmen als belangrijke succesfactor, helpt die wendbaarheid ook in het postcoronatijdperk bij versneld bewegen naar het nieuwe normaal. 

Lees hier meer over vetrouwen en governance.

Zo houdt u vertrouwen in de versnelde digitale transitie

In aflevering 3 van de serie artikelen lees je meer over de succesfactor van vertrouwen bij digitale transitie voor familiebedrijven. Het begin van de coronacrisis markeerde voor veel familiebedrijven ook het begin van een versnelde digitale transitie. Nu, al meer dan een jaar later, legt deze noodgedwongen versnelling zowel digitale risico’s als digitale kansen bloot. Bij beide zou het vergroten van vertrouwen het uitgangspunt moeten zijn. Ook moeten de keuzes bij digitale transformatie passen bij de uitgezette strategie. Hoe?

Lees hier meer over vertrouwen en digitale transformatie.

Vertrouwen en toekomstig leiderschap: durf te verkennen

In aflevering 2 van de serie artikelen lees je meer over hoe familiebedrijven in het postcoronatijdperk aan vertrouwen kunnen werken. Het onderstaande rapport zet uiteen hoe familiebedrijven de unieke kracht van vertrouwen kunnen versterken door de juiste prioriteiten stellen. Een van die prioriteiten zou een solide opvolgingsplan moeten zijn. Wanneer er al jaren van tevoren enige duidelijkheid is over het proces, de nieuwe rol van de huidige leider en diens mogelijke opvolger, creëert dat vertrouwen bij de familie zelf, maar ook bij klanten, werknemers en eventuele investeerders, zowel op emotioneel als op financieel vlak.

Lees hier meer over vertrouwen en het opvolgingsvraagstuk.

Een familiebedrijf leiden in een postcoronatijdperk

Aflevering 1 van een serie: De cruciale rol van vertrouwen en effectieve communicatie in het postcoronatijdperk. Familiebedrijven zijn doorgaans wendbaar, hebben een stevige financiële basis en focussen zich op de lange termijn. Vertrouwen is wat het familiebedrijf verbindt aan haar belanghebbenden: aan werknemers, klanten, leveranciers en aan andere familieleden. Het levert een sterke lokale verankering op, een goede cultuur in het bedrijf en sterke relaties met hun leveranciers. Daarnaast is een goede balans vinden tussen de zakelijke doelstelling en de meer zachtere krachten de kern van goed leiderschap.

Lees hier meer over het perspectief van Marije Staman – Family Business Leader Deloitte Nederland.

Zou leidinggeven met vertrouwen een strategische prioriteit moeten zijn voor familiebedrijven?

Hoe kunnen familiebedrijven verdere acties ondernemen om vertrouwen te wekken, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de verschillende behoeften van hun stakeholders die getroffen zijn door huidige verstoringen.

Tijdens het lezen van het rapport duik je in de volgende 7 onderwerpen:

 • Familiebedrijven en vertrouwen
  Wanneer men de kenmerken beschouwt die familiebedrijven onderscheiden, zien ze vaak hun visie en wendbaarheid als elementen van concurrentievoordeel.
 • Prioriteiten tussen belanghebbenden
  Communicatie is misschien wel de belangrijkste tool voor alle organisaties. Zeker bij familiebedrijven is transparante communicatie essentieel, want hun woord is hun band. Intergenerationele communicatie tussen famielieleden, maar ook communicatie met medewerkers wordt doorgaans nog belangrijker in tijden van crisis.
 • Het managen van groei en relaties
  Tijdens periodes van verandering is het prioriteit om extra aandacht te schenken aan relaties. Veel familiebedrijven hebben zich tijdens de crisis liever gefocust op interne financiering.
 • De versnelde digitale verschuiving 
  Het steeds meer online karakter van consumentengedrag in de nasleep van de COVID-19 crisis zet sommige familiebedrijven ertoe aan om hun digitale investeringsstrategieën te versnellen.
 • Voorbereiden op de toekomst
  Veel familiebedrijven worden nog steeds geleid door de generatie die het bedrijf is begonnen, dus het is niet verwonderlijk dat velen zich nog in de beginfase bevinden van de uitvoering van goed opgezette opvolgingsplannen.
 • Vertrouwen en governance
  Naarmate organisaties groeien, neemt de betrokkenheid van familieleden toe en nemen ze meer attributen van een grotere organisatie over. De uitdaging kan liggen in de verhuizing van wat voorheen werkte naar waar ze heen moeten om de groei te ondersteunen.
 • De weg naar een post-COVID-19 wereld
  Het familiebedrijf begrijpt intuïtief wat het betekent om met vertrouwen te leiden, want het is door vertrouwen op te bouwen en vast te houden aan de leidende waarden van de organisatie dat de onderneming erin is geslaagd haar belanghebbenden in de loop van de tijd te dienen

In het rapport zal dieper op de onderwerpen worden ingegaan inclusief de implicaties en kansen. Wil je verder lezen? Download het Engelstalige rapport hier of klik rechtsboven in op de blauwe button!

Report: Leading with trust as a family enterprise

Download hier

Meer informatie?

Wil jij meer informatie over de inhoud van het rapport of heb je een andere vraag op het gebied van familiebedrijven? Neem dan vooral contact op met Marije Staman via onderstaande contactgegevens. 

Did you find this useful?