Solution

Financial and business modelling

Modellen geven inzicht in alternatieven en hun uitkomsten

Een financieel model stelt u in staat om verschillende toekomstscenario’s door te rekenen en met variabelen te spelen, en op die manier de belangrijkste gevoeligheden voor de waarde van uw onderneming te identificeren. Deloitte begeleidt u bij het identificeren van belangrijke factoren en stelt het model op waarmee u beslissingen neemt in het kader van strategie en waarde-creatie.

Uw uitdaging

Als u uw onderneming wilt verkopen is het van groot belang dat zowel u als de potentiële koper de waarde daarvan begrijpt. Een gedegen financieel model is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen voor u, maar ook voor het vertrouwen dat een mogelijke koper in uw cijfers heeft. Hierdoor kunt u de waarde van uw onderneming maximaliseren. Herkent u zich in één van de volgende situaties:

  • Bij een bedrijfsverkoop vormen financiële prognoses de basis voor de beslissing tot aankoop en voor de waardering. Een goede onderbouwing van de financiële prognose zorgt voor vertrouwen en geloofwaardigheid voor stakeholders
  • Bij een carve-out is er bij potentiële kopers, mede door gebrek aan standalone cijfers, behoefte aan cijfers en prognoses specifiek gericht op de carve-out entiteit
  • Fusieprocessen worden ingestoken met aannames over te behalen synergiën na de transactie. Een op maat gemaakt model kan u helpen om deze synergiën te kwantificeren. Tijdens de integratiefase kunt u dit model gebruiken om de realisatie te monitoren

Hoe Deloitte u helpt

Onze aanpak is gericht op het verkrijgen van inzicht in de ‘value drivers’ van een onderneming.

Wij combineren onze kennis van fusies en overnames met diepgaande kennis van het opstellen van financiële prognoses om value drivers te identificeren. Wij bieden op transparante wijze inzicht in de opbouw van de financiële prognose met een link naar onderliggende brondata en aannames waarmee u kunt anticiperen op vragen vanuit potentiële kopers. Wij bieden u een financieel model dat u eenvoudig in staat stelt variabelen te wijzigen, scenario’s door te rekenen en op die manier de belangrijkste gevoeligheden voor de waarde te identificeren.

Wat het u oplevert

Deloitte combineert in haar transactie modellering jarenlange M&A ervaring, gedegen industriekennis en specialistische business modelling capaciteiten. Dankzij de begrijpelijke financiële opbouw van de business case worden potentiële kopers in staat gesteld een snel begrip van de business te verkrijgen. Dit zorgt voor verhoogd vertrouwen, een sneller transactieproces en een sterkere positie tijdens de onderhandelingen.

Vaak hebben modellen aanvullende bruikbaarheid; zo kan het model dienen voor het aantrekken van financiering en het faciliteren van communicatie rondom de transactie.

Contact

Maurits van Maren

Maurits van Maren

Partner

Maurits is mede verantwoordelijk voor de ‘Valuation & Modelling’ service line van Deloitte. Hij adviseert cliënten bij complexe financiële modellen en diverse waarderingsvraagstukken. De waarderingen ... More