Climate wise

Article

Nederlandse verzekeraars in strijd tegen klimaatverandering

Welke maatregelen zijn nodig?

Volgens de krantenkoppen hebben de meeste landen het “te druk” om hun klimaathuiswerk te maken. Maar volgens het IPCC moet er in versneld tempo internationaal samengewerkt worden aan een eerlijke overgang naar een emissievrije wereldeconomie. Het goede nieuws is dat de verzekeringssector hier een belangrijke rol kan spelen.

Welke middelen kunnen verzekeraars inzetten?

Verzekeraars kunnen op twee manieren de klimaatcrisis te lijf: via hun beleggingsportefeuille èn via hun verzekeringspraktijk. Als grote institutionele beleggers kunnen ze druk uitoefenen op ondernemingen in sectoren die veel broeikasgassen uitstoten – bijvoorbeeld vervoer, bouw en de agrarische sector, samen goed voor meer dan een derde van de wereldwijde uitstoot. Maar ook met hun core business hebben verzekeraars in deze sectoren veel invloed - iedereen heeft immers een verzekering nodig. Daarnaast zijn verzekeraars onmisbaar om nieuwe klimaat- en natuurvriendelijke ondernemingen te verzekeren en zo te zorgen voor risicobeheersing tijdens de duurzaamheidstransitie.

Wat doen Nederlandse verzekeraars tegen klimaatverandering?

Meer dan maatschappelijke betrokkenheid

Verzekeraars hebben er ook zelf belang bij om klimaatverandering te bestrijden. Hun bedrijfsvoering wordt immers rechtstreeks getroffen door de verhoogde fysieke risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt op bijvoorbeeld overstromingen en branden. Daarnaast stelt het toezicht ook aan verzekeraars steeds strengere eisen op dit gebied. De bindende voorschriften zijn een goede stok achter de deur. Hierdoor moeten verzekeraars in actie komen, èn hun prestaties met degelijke cijfers kunnen onderbouwen.

Benchmark Nederlandse verzekeraars

Maar hoe actief is de Nederlandse verzekeringssector op dit gebied? Om deze vragen te beantwoorden heeft Deloitte op basis van openbare verslagen de getroffen klimaatmaatregelen van de Nederlandse verzekeringssector in kaart gebracht en afgezet tegen die van branchegenoten wereldwijd. De resultaten van deze benchmarkanalyse zijn uitgebreid te lezen in de Nederlandse Insurance Outlook.

Werk te doen

Alle Nederlandse verzekeraars scoren op dit moment lager dan hun internationale branchegenoten, maar sommige hebben meer werk te doen dan andere. Ze moeten in ieder geval keuzes maken op basis van materialiteit. Waar kan de verzekeraar een verschil maken en hoe kan dit worden gebruikt voor maatschappelijke thema's? Een pensioenaanbieder kan zich bijvoorbeeld richten op CO₂-reductie via het vermogensbeheer, en een schadeverzekeraar op het al dan niet accepteren van bepaalde verzekeringen. Verzekeraars komen hierbij onvermijdelijk voor dilemma's te staan. Er is leiderschap nodig om te erkennen dat de gemaakte keuzes sommige belanghebbenden kunnen teleurstellen. De prioriteitstelling maakt ook duidelijk waarin níet moet worden geïnvesteerd, met mogelijke negatieve effecten.

Nederlandse Insurance Outlook

Dit artikel is onderdeel van de Nederlandse Insurance Outlook serie. Een publicatie waarin wij u een kijkje in de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector geven en onze visie daarop. In de komende weken delen we verschillende thema's met u met als afsluiter de volledige publicatie. We gaan onder andere in op de rol van Nederlandse verzekeraars bij klimaatverandering, hoe de consolidatiegolf de rol van het verzekeringsintermediair verandert en op de kansen van de pensioentransitie voor verzekeraars. 

Laat u inspireren en meld u aan.

Inschrijfformulier

Meld u aan en blijf op de hoogte van de Insurance Outlook Updates.

Aanmelden
Did you find this useful?