Insurance Outlook Dialogues

Article

De toekomst van de Nederlandse verzekeringswereld

Insurance Outlook Dialogues - In gesprek met topbestuurders uit de sector

Hoe denken de bestuurders van grote Nederlandse verzekeraars over veranderende wensen van consumenten, nieuwe toetreders op de markt, consolidatie en sociale verantwoordelijkheid? Wat gaat er allemaal veranderen voor schadeverzekeraars en het pensioenstelsel? En hoe spelen Nederlandse verzekeraars in op “onverzekerbare” gebeurtenissen en lange-termijnrisico’s zoals klimaatverandering? Deloitte ging in gesprek met topbestuurders uit de sector over hun visie op de toekomst. Bekijk deze gesprekken hier!

Insurance Outlook Dialogues

Meld je aan en blijf op de hoogte van de laatste trends en toekomstige ontwikkelingen op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Van nieuwe spelers en veranderende consumenteneisen tot langetermijnrisico's zoals klimaatverandering.

Inschrijfformulier

Meld je aan en blijf op de hoogte van de Insurance Outlook Dialogues.

Aanmelden

Verzekeraars en sociale verantwoordelijkheid

De toenemende behoeften in de verzekeringsmarkt

Samen met onze gasten, Ingrid de Swart en Lidwien Suur, praten we in de derde Insurance Outlook Dialogue over de sociale verantwoordelijkheid van verzekeraars. Zien zij zichzelf als sociale ondernemingen die dienstverlenend zijn aan de maatschappij, of zijn aandeelhouders nog altijd leidend? Is het vertrouwen in verzekeraars gestegen door COVID-19? Hoe zien verzekeraars duurzaamheidsdoelstellingen? Welke rol spelen zij bij ‘onverzekerbare’ gebeurtenissen? Moeten ze zich vaker ruimhartig opstellen en actief meewerken aan het verzekerbaar maken van zulke cases? En: is het Nederlandse verzekeringsstelsel voldoende robuust voor lange-termijnrisico’s zoals klimaatveranderingen en overstromingen?

Bekijk de dialogue

Schadeverzekeraars: steeds meer focus op preventie en service

De voordelen van technologie en preventie

Tien jaar geleden speelde digitalisering nog nauwelijks een rol in de wereld van schadeverzekeraars. Nu kunnen klanten zo’n beetje alles rondom schade regelen via hun smartphone. Dat heeft vergaande consequenties. Hoe bang moeten schadeverzekeraars bijvoorbeeld zijn voor insurtechs? Hoe gaan ze om met de ethische aspecten van data? Welke rol zien zij voor zichzelf op het gebied van sustainability? Deze – en meer – vragen leggen we in het tweede interview voor aan Maurice Koopman (CEO NN Schade & Inkomen) en Albert Spijkman (Divisievoorzitter Centraal Beheer/Achmea).

Bekijk de dialogue

De toekomst van pensioenverzekering in Nederland

Nieuwe kansen voor verzekeraars

Na tien jaar overleg gaat er dan toch het nodige veranderen in de pensioensector. We spreken hierover met Wim Hekstra (COO, Aegon Nederland) en Hans Visser (General manager Pensioen, Zwitserleven). Welke uitdagingen en kansen bieden de aanstaande veranderingen voor verzekeraars? Welke rol zouden werkgevers en sociale partners moeten pakken? Hoe gaat pensioen communicatie veranderen en is er en markt voor aanvullende diensten? Daarnaast spreken we over duurzaam beleggen. Een gezonde wereld is belangrijk voor iedereen, maar voor wereldwijd opererende financiële instellingen kleven er nogal wat haken en ogen aan een echt duurzaam beleid. Hoe zien Hans en Wim dit?

Bekijk de dialogue

Did you find this useful?