Insurance Outlook Dialogues

Article

De toekomst van de Nederlandse verzekeringswereld

Insurance Outlook Dialogues - In gesprek met topbestuurders uit de sector

Hoe denken de bestuurders van grote Nederlandse verzekeraars over veranderende wensen van consumenten, nieuwe toetreders op de markt, consolidatie en sociale verantwoordelijkheid? Wat gaat er allemaal veranderen voor schadeverzekeraars en het pensioenstelsel? En hoe spelen Nederlandse verzekeraars in op “onverzekerbare” gebeurtenissen en lange-termijnrisico’s zoals klimaatverandering? Deloitte ging in gesprek met topbestuurders uit de sector over hun visie op de toekomst. Bekijk deze gesprekken hier!

1. De toekomst van pensioenverzekering in Nederland

Na tien jaar overleg gaat er dan toch het nodige veranderen in de pensioensector. We spreken hierover met Wim Hekstra (COO, Aegon Nederland) en Hans Visser (General manager Pensioen, Zwitserleven). Welke uitdagingen en kansen bieden de aanstaande veranderingen voor verzekeraars? Welke rol zouden werkgevers en sociale partners moeten pakken? Hoe gaat pensioen communicatie veranderen en is er en markt voor aanvullende diensten? Daarnaast spreken we over duurzaam beleggen. Een gezonde wereld is belangrijk voor iedereen, maar voor wereldwijd opererende financiële instellingen kleven er nogal wat haken en ogen aan een echt duurzaam beleid. Hoe zien Hans en Wim dit?

Inschrijfformulier

Schrijf je in om de Insurance Outlook Dialogues per mail te ontvangen.

Aanmelden

Bekijk hier de eerste aflevering van de Insurance Outlook Dialogues

Meer keuzevrijheid geeft ook meer zorgplicht… ook voor de werkgever
Na tien jaar overleg gaat er dan toch het nodige veranderen in de pensioensector. In het kort: de focus verschuift van werkgever naar werknemer. Het pensioen akkoord voldoet volgens Wim Hekstra en Hans Visser deels aan de wensen van de huidige arbeidsmarkt. Professionals veranderen vaker van werkgever dan zo’n 40 jaar geleden. Zij hechten veel waarde aan flexibiliteit en keuzevrijheid. Jammer is wel dat het akkoord pensioen portabiliteit, zoals deze in Engeland wel bestaat, niet mogelijk maakt. Heel belangrijk is dat de veranderingen goed worden gecommuniceerd. Niet alleen door pensioenfondsen, maar vooral door werkgevers. Wim en Hans geven aan dat vanuit het Verbond van Verzekeraars richting het ministerie de wens is geuit om expliciet een zorgplicht voor werkgevers op te nemen. Immers, werkgevers kennen de werknemer veel beter dan verzekeraars die toch op enige afstand staan. Bij de communicatie naar werknemers moet ook breder worden gekeken dan alleen het pensioen: werknemers moeten weten hoe hun totale financiële plaatje eruitziet, zodat ze ook betere levenskeuzes kunnen maken, bijvoorbeeld over werk en wonen.

Kansen voor verzekeraars?
Wim en Hans zien dat er nu al veel werk is in de buy-out markt bij Ondernemingspensioenfondsen. Iedereen in de markt realiseert zich dat er ‘wat moet gaan gebeuren’. In het interview worden de kansen verder toegelicht.

Duurzaamheid: geen doelstelling, maar een ‘way of life’
Ook duurzaam beleggen is een speerpunt. Hans noemt duurzaamheid “geen doelstelling, maar een way of life”. De pensioengelden kunnen helpen bij het realiseren van meer duurzaamheid. Maar het is ingewikkeld, vooral voor grote partijen die wereldwijd opereren. Wie bijvoorbeeld via Amerikaanse partners investeert in fondsen uit de Dow Jones, kan er niet zomaar van uitgaan dat elk fonds voldoet aan de standaarden op het gebied van ESG (Environmental, Social and corporate Governance). Nederland is op dat gebied iets verder, maar ‘track and trace’ blijft lastig. En verandering heeft tijd nodig. Wim: “Je kunt niet zomaar al je beleggingen in één keer weghalen.” Daarnaast moet je voor jezelf bepalen of je een activistische belegger wil zijn, of je wil investeren in impact beleggen of veilig in staatsobligaties. Veel financiële instellingen zijn nog maar net begonnen aan die transitiefase.

Ook deze onderwerpen komen aan bod in het interview.

  • Is er een markt voor aanvullende diensten aan de 50+ doelgroep?
  • Wat zullen de grote veranderingen zijn in de komende 10 jaar in de Nederlandse pensioenverzekeringsmarkt?

2. Schadeverzekeraars: steeds meer focus op preventie en service

Tien jaar geleden speelde digitalisering nog nauwelijks een rol in de wereld van schadeverzekeraars. Nu kunnen klanten zo’n beetje alles rondom schade regelen via hun smartphone. Dat heeft vergaande consequenties. Hoe bang moeten schadeverzekeraars bijvoorbeeld zijn voor insurtechs? Hoe gaan ze om met de ethische aspecten van data? Welke rol zien zij voor zichzelf op het gebied van sustainability? Deze – en meer – vragen leggen we in het tweede interview voor aan Maurice Koopman (CEO NN Schade & Inkomen) en Albert Spijkman (Divisievoorzitter Centraal Beheer/Achmea).

Bekijk hier de tweede aflevering van de Insurance Outlook Dialogues

Wie is er bang voor de insurtechs?
Technologie heeft de wereld veranderd. Ook de wereld van schadeverzekeraars. Toch zijn niet alle voorspellingen uitgekomen, aldus Maurice Koopman (CEO NN Schade & Inkomen) en Albert Spijkman (Divisievoorzitter Centraal Beheer/Achmea). Tien jaar geleden verwachtten we nog dat alle klantcontacten via bots en andere technologische toepassingen zouden verlopen, maar menselijk contact is toch nog steeds onmisbaar. Zeker als er iets fout gaat. Maurice: “Klanten hebben dan graag iemand van ons aan de lijn of op bezoek.” Zijn insurtechs een grote bedreiging voor verzekeraars? Nee, zeggen beiden. Insurtechs moet je niet zien als concurrenten, maar als samenwerkingspartners. Meer focus op technologie binnen een verzekeringsbedrijf vergt natuurlijk wel andere skills dan voorheen. Maar de klant moet hoe dan ook altijd centraal staan, niet de technologie. Ook data worden steeds belangrijker. Dat brengt de nodige ethische kwesties met zich mee. Maurice: “Verzekeren is ontstaan uit solidariteit. We zouden bijna tot op individueel niveau kunnen ‘pricen’, maar we willen niemand uitsluiten.”

Van achteraf compenseren naar voorkómen
Daaraan gelinkt is de rol van verzekeraars bij sustainability. Albert: “Ook daarbij redeneren we altijd vanuit de klant. Veel klanten willen hun huis verduurzamen, maar soms treedt er schade op, bijvoorbeeld door kwalitatief minder goede zonnepanelen. Om die reden zijn we zelf begonnen met de verkoop van kwalitatief goede zonnepanelen.” Dat is bijna een vorm van preventie. Preventie is sowieso belangrijker geworden voor beiden. Maurice: “Onze klanten vinden dat ook logisch. Hoe meer we aan preventie doen, hoe lager de schadelast én hoe lager de premie.” Albert vult aan dat naast preventie, ook de periode ná de schademelding steeds belangrijker wordt en dat verzekeraars hier goede service kunnen bieden. “Een klant heeft in zo’n situatie immers niet alleen geld nodig, maar ook een goede elektricien of loodgieter.” Dat is dan ook de rol die beiden zien voor verzekeraars in het komende decennium: de verzekeraar als gewaardeerde hulpverlener en niet meer als ‘verplicht nummer’.

3. Verzekeraars en sociale verantwoordelijkheid

Samen met onze gasten, Ingrid de Swart en Lidwien Suur, praten we in de derde Insurance Outlook Dialogue over de sociale verantwoordelijkheid van verzekeraars. Zien zij zichzelf als sociale ondernemingen die dienstverlenend zijn aan de maatschappij, of zijn aandeelhouders nog altijd leidend? Is het vertrouwen in verzekeraars gestegen door COVID-19? Hoe zien verzekeraars duurzaamheidsdoelstellingen? Welke rol spelen zij bij ‘onverzekerbare’ gebeurtenissen? Moeten ze zich vaker ruimhartig opstellen en actief meewerken aan het verzekerbaar maken van zulke cases? En: is het Nederlandse verzekeringsstelsel voldoende robuust voor lange-termijnrisico’s zoals klimaatveranderingen en overstromingen?

Did you find this useful?