Insurance Outlook Dialogues

Article

De toekomst van de Nederlandse verzekeringswereld

Insurance Outlook Dialogues - In gesprek met bestuurders uit de sector

Hoe denken de bestuurders van grote Nederlandse verzekeraars over veranderende wensen van consumenten, nieuwe toetreders op de markt, consolidatie en sociale verantwoordelijkheid? Wat gaat er allemaal veranderen voor schadeverzekeraars en het pensioenstelsel? Hoe spelen Nederlandse verzekeraars in op “onverzekerbare” gebeurtenissen en lange-termijnrisico’s zoals klimaatverandering? En wat betekent technologie en data voor klanten en workforce? Deloitte ging in gesprek met bestuurders uit de sector over hun visie op de toekomst. Bekijk deze gesprekken hier!

Insurance Outlook Dialogues

Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste trends en toekomstige ontwikkelingen op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Van nieuwe spelers en veranderende consumenteneisen tot langetermijnrisico's zoals klimaatverandering.

Inschrijfformulier

Meld u aan en blijf op de hoogte van de Insurance Outlook Dialogues.

Aanmelden

Inspelen op de veranderingen in de Nederlandse pensioenmarkt

De Wet Toekomst Pensioenen: one size does not fit all

Op 1 juli a.s. gaat de nieuwe pensioenwet in. Robert Collignon, Directeur bij Deloitte Consulting, gaat samen met onze gasten, pensioenexperts Pauline Derkman (Managing Director Workplace Solutions, Aegon Nederland) en Annemieke Visser-Brons (Chief Commercial Officer Athora NL/Zwitserleven) in op de veranderingen in de Nederlandse pensioenmarkt. Hoe spelen beide verzekeraars in op het dreigende pensioengat als gevolg van de gelijkblijvende premiestaffel? Komt er een opleving in de pensioenmarkt voor zzp’ers? En: hoe gaan zij om met datakwaliteit in de organisatie? Deze en andere prangende vragen komen hieronder aan bod.

Bekijk de dialogue

Europese regelgeving bevordert verduurzaming verzekeringssector

Impact van IDD Delegated Acts op productontwikkeling, data management en klantcommunicatie 

De Europese Commissie ziet de verzekeringssector als belangrijke speler in de transitie naar een duurzame samenleving. Er is daarom veel nieuwe regelgeving ontwikkeld voor de sector, waaronder de IDD Delegated Acts. Deze moet de verduurzaming van verzekeringsproducten bevorderen. Samen met onze gasten, Harold Mahadew en Bas van der Wal, praten we over deze wetgeving. Harold is Distribution & InsurTech Lead van het Verbond van Verzekeraars, Bas is Regulatory Legal Counsel bij ASR Nederland N.V. Welke impact heeft de nieuwe regelgeving op hun organisaties? Wordt ESG performance een onderscheidende factor voor verzekeraars? En welke uitdagingen en toekomstverwachtingen hebben zij?

Bekijk de dialogue

Klantcontact: van cost center naar value center

Digitalisering van klantcontact in de verzekeringssector

Samen met onze gasten, Brigitte Arts en Rikkert van Capelleveen, praten we in deze Insurance Outlook Dialogue over ontwikkelingen en trends op het gebied van klantcontact. Brigitte is Senior Manager Klantcontact & Schadebehandeling Retail Schade en Zorg bij NN, Rikkert is Data & Digital Officer bij Achmea. Wat betekenen volgens hen technologie en data voor klanten en workforce? Maar ook: welke kanalen zijn in welke situatie het meest geschikt voor klantcontact? En, last but not least: hoe kunnen we klantcontact ombuigen van een cost center naar een value center?

Bekijk de dialogue

Verzekeraars en sociale verantwoordelijkheid

De toenemende behoeften in de verzekeringsmarkt

Samen met onze gasten, Ingrid de Swart en Lidwien Suur, praten we in de derde Insurance Outlook Dialogue over de sociale verantwoordelijkheid van verzekeraars. Zien zij zichzelf als sociale ondernemingen die dienstverlenend zijn aan de maatschappij, of zijn aandeelhouders nog altijd leidend? Is het vertrouwen in verzekeraars gestegen door COVID-19? Hoe zien verzekeraars duurzaamheidsdoelstellingen? Welke rol spelen zij bij ‘onverzekerbare’ gebeurtenissen? Moeten ze zich vaker ruimhartig opstellen en actief meewerken aan het verzekerbaar maken van zulke cases? En: is het Nederlandse verzekeringsstelsel voldoende robuust voor lange-termijnrisico’s zoals klimaatveranderingen en overstromingen?

Bekijk de dialogue

Schadeverzekeraars: steeds meer focus op preventie en service

De voordelen van technologie en preventie

Tien jaar geleden speelde digitalisering nog nauwelijks een rol in de wereld van schadeverzekeraars. Nu kunnen klanten zo’n beetje alles rondom schade regelen via hun smartphone. Dat heeft vergaande consequenties. Hoe bang moeten schadeverzekeraars bijvoorbeeld zijn voor insurtechs? Hoe gaan ze om met de ethische aspecten van data? Welke rol zien zij voor zichzelf op het gebied van sustainability? Deze – en meer – vragen leggen we in het tweede interview voor aan Maurice Koopman (CEO NN Schade & Inkomen) en Albert Spijkman (Divisievoorzitter Centraal Beheer/Achmea).

Bekijk de dialogue

De toekomst van pensioenverzekering in Nederland

Nieuwe kansen voor verzekeraars

Na tien jaar overleg gaat er dan toch het nodige veranderen in de pensioensector. We spreken hierover met Wim Hekstra (COO, Aegon Nederland) en Hans Visser (General manager Pensioen, Zwitserleven). Welke uitdagingen en kansen bieden de aanstaande veranderingen voor verzekeraars? Welke rol zouden werkgevers en sociale partners moeten pakken? Hoe gaat pensioen communicatie veranderen en is er en markt voor aanvullende diensten? Daarnaast spreken we over duurzaam beleggen. Een gezonde wereld is belangrijk voor iedereen, maar voor wereldwijd opererende financiële instellingen kleven er nogal wat haken en ogen aan een echt duurzaam beleid. Hoe zien Hans en Wim dit?

Bekijk de dialogue

Did you find this useful?