Verzekeraars en sociale verantwoordelijkheid

Article

Verzekeraars en sociale verantwoordelijkheid

De toenemende behoeften van de verzekeringsmarkt

Samen met onze gasten, Ingrid de Swart en Lidwien Suur, praten we in de derde Insurance Outlook Dialogue over de sociale verantwoordelijkheid van verzekeraars. Zien zij zichzelf als sociale ondernemingen die dienstverlenend zijn aan de maatschappij, of zijn aandeelhouders nog altijd leidend? Is het vertrouwen in verzekeraars gestegen door COVID-19? Hoe zien verzekeraars duurzaamheidsdoelstellingen? Welke rol spelen zij bij ‘onverzekerbare’ gebeurtenissen? Moeten ze zich vaker ruimhartig opstellen en actief meewerken aan het verzekerbaar maken van zulke cases? En: is het Nederlandse verzekeringsstelsel voldoende robuust voor lange-termijnrisico’s zoals klimaatveranderingen en overstromingen?

Insurance Outlook Dialogues

In een serie video's gaan we in gesprek met bestuurders uit de Nederlandse verzekeringsbranche over trends, ontwikkelingen en uitdagingen die spelen in de sector. Meld u aan en blijf op de hoogte.

Inschrijfformulier

Meld je aan en blijf op de hoogte van de Insurance Outlook Dialogues.

Aanmelden

Bekijk hier de derde aflevering van de Insurance Outlook Dialogues

Een voortdurende zoektocht naar evenwicht

Verzekeraars staan in een lange traditie van gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid en missie. Het adagio “Draagt elkanders lasten” gaat ver terug in de geschiedenis. Ook nu nog staan de coöperatieve gedachte en solidariteit centraal. Niet alleen bij verzekeraars met een coöperatieve inslag, zoals Achmea, maar ook bij een beursgenoteerd verzekeringsbedrijf zoals a.s.r. Is die solidariteit dan niet strijdig met de aandeelhouderswaarde? Ingrid de Swart (lid raad van bestuur) bevestigt dat aandeelhouderswaarde uiteraard ook van belang is. “Net als onze klanten en medewerkers. Natuurlijk houden de diverse partijen ons scherp op de korte termijn, maar de lange-termijnontwikkeling is voor a.s.r. cruciaal. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat we ook over 60 jaar voldoende pensioen – en schade – kunnen uitkeren.” De belangen van klanten, medewerkers en aandeelhouders zijn bij a.s.r. eigenlijk altijd ‘aligned’. “Onze aandeelhouders zijn vooral partijen die zich al decennialang aan ons verbinden. Zij richten zich dus ook op de lange termijn.” Achmea is weliswaar niet beursgenoteerd, maar volgens Lidwien Suur (lid raad van bestuur) kijkt de organisatie zowel naar maatschappelijke waarde als economische waarde. “Die laatste hebben we nodig om te kunnen blijven innoveren. Daarnaast opereren we in een markt met concurrenten die vaak andere achtergronden hebben, dus we moeten ook rekening houden met de korte termijn. Het is een voortdurende zoektocht naar evenwicht.”

Verzekerbaar en betaalbaar

Hieraan verwant is het onderwerp ‘verzekerbaarheid’. Waar de maatschappij voorheen genoegen nam met de kwalificatie ‘verzekerbaar’ of ‘niet verzekerbaar’, is de verwachting nu toch vooral dat verzekeraars alles en iedereen kunnen verzekeren. Hoe gaan a.s.r. en Achmea daarmee om? Ingrid: “Alles is verzekerbaar, maar is alles ook betaalbaar – en nodig? Waar zit het spanningsveld tussen collectief en particulier? Om een voorbeeld te noemen: in de coronatijd zijn pakketrijders meer gaan rijden, en daardoor ook met schade. Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan: hoe kunnen we dit beter doen en deze schade verzekerbaar houden? Wat kan helpen, is technologie. Net als een maximumsnelheid van 100 km/u, en de verschuiving in stedelijke gebieden naar andere vormen van mobiliteit, zoals de elektrische fiets.” Achmea kijkt naar mogelijkheden om gedrag en pricing op elkaar af te stemmen, maar om die differentiatie zorgvuldig te kunnen doen, is er een Ethische Commissie opgezet en een Moreel Kompas ontwikkeld die betrokken worden bij de productontwikkeling. “Solidariteit is belangrijk, maar we willen natuurlijk voorkomen dat de ‘goeden’ onder de ‘kwaden’ moeten lijden. Ook hier geldt dat we voortdurend zoeken naar evenwicht en naar de menselijke maat, dat we de klant keuzevrijheid willen bieden, en dat we proberen (on)bewuste discriminatie te voorkomen.”
Ook deze onderwerpen komen aan bod in het interview:

  • Hoe gaan verzekeraars om met preventie? Helpen vitaliteitsprogramma’s en/of intrinsieke motivatie om schade te voorkomen?
  • Wat zijn de gevolgen van Covid-19 op de schadeontwikkeling en wat hebben verzekeraars daarvan geleerd?
  • Hoe werken ze aan duurzaamheid en wat is hun toekomstverwachting op dit gebied?
Did you find this useful?