Check op de statuten en governance van zorginstellingen

Solution

Check op de statuten en governance van zorginstellingen

Aangescherpte regelgeving vraagt om actie

Wanneer hebt u voor het laatst de statuten, de governance en de vele samenwerkingsovereenkomsten van uw zorginstelling of van alle andere entiteiten binnen uw zorggroep tegen het licht gehouden? Door diverse aangescherpte wet- en regelgeving is het zeer gewenst dit op korte termijn op te pakken.

Uw uitdaging

Uw zorginstelling wordt voortdurend geconfronteerd met wijzigingen in wet- en regelgeving afkomstig van organisaties zoals IGJ, NZa en Belastingdienst. Hoe zorgt u ervoor dat al deze wijzigingen op een adequate manier hun weerslag vinden in uw statuten, reglementen en overeenkomsten?

Hoe Deloitte u helpt

Ons Tax & Legal team heeft ruime ervaring met het effectief toetsen van statuten, governance en overeenkomsten van zorginstellingen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en heeft daarover met regelmaat contact met de betrokken ministeries. Aangezien er nu zowel fiscaal als juridisch aanscherpingen aan de orde zijn, die ook nog in elkaars verlengde liggen, is het efficiënt en noodzakelijk om die aanscherpingen tegelijkertijd en in samenhang te toetsen.

Wij raden u aan een eerste quick scan te laten doen, waarna u kort de concrete aanbevelingen voor noodzakelijke verbeteringen ontvangt.

Wat levert het u op

Na de eerste toets en de doorvoering van eventuele punten van verbetering bent u qua statuten en governance weer up to date:

  • Uw statuten, reglementen en informatieprotocol maken een adequaat toezicht op al uw entiteiten mogelijk.
  • De Governancecode Zorg is op juist wijze ingebed.
  • Aan de transparantie-eisen van de WTZi wordt voldaan.
  • Toepassing van de fiscale zorgvrijstelling vennootschapsbelasting is gehandhaafd.

Meer weten over Statuten, governance en zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor uw zorginstelling?

Wilt u meer weten over Statuten en governance voor uw zorginstelling? Neem dan contact op met Willeke Franken, Rein Baarsma of Martijn Weijers.

Contact

Willeke Franken

Willeke Franken

Manager

Ben als jurist werkzaam voor de publieke sector. Ben vooral gespecialiseerd in de wet- en regelgeving waarmee zorginstellingen in de brede zin te maken hebben. Bijzondere aandachtsgebieden: Wet Toelat... More

Rein Baarsma

Rein Baarsma

Director

Met een fiscale bril kijken naar veranderingen in de zorg, dit is kort gezegd mijn werk als director bij Deloitte Tax & Legal. De zorgwereld is nog steeds sterk in beweging op allerlei terreinen: fina... More

Martijn Weijers

Martijn Weijers

Director

Ik ben werkzaam als tax director op kantoor Breda / Eindhoven. Na mijn opleiding fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg heb ik me de afgelopen 17 jaar ontwikkeld tot belastingadviseur op het ge... More