Solution

Grip op het toetsingskader IGJ e-health:

ben je in control?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tussen 2017 en 2021 22 ziekenhuizen bezocht, wat heeft geleid tot het uitgebrachte toetsingskader e-health. Uit dit rapport zijn een aantal bevindingen naar boven gekomen waarop zorginstellingen zullen moeten acteren. Deloitte kan hierbij inzichtelijk maken hoe instellingen dit kunnen inrichten en zorgen dat je als instelling in control komt. Dit draagt bij aan de veiligheid van patiënten en medewerkers.

Waarin voorziet de Deloitte IT Volwassenheidsscan?

De druk op de sector is hoog. De inzet van verschillende digitale middelen is door de coronacrisis versneld of wordt grootschaliger ingezet.
Instellingen zijn hun werk anders gaan organiseren, door bijvoorbeeld intensiever gebruik te maken van videobellen en apps als onderdeel
van een behandeling. Het benutten van deze kansen maakt de organisatie van de zorg efficiënter en beter. Maar is er voldoende zicht op
de risico’s?

De belangrijkste bevindingen uit het rapport laten zien dat de basis nog niet op orde is, kortom er is nu actie noodzakelijk, om de veiligheid van uw
patiënten en medewerkers te vergroten.

Hoe krijg je grip op al deze eisen?

Het is allereerst van belang om inzicht te krijgen hoe volwassen het systeem van E-health is. Om dit te toetsen kan gebruik gemaakt
worden van de onafhankelijke Deloitte IT Volwassenheidsscan. Met de uitkomsten van deze scan weet je wat er moet gebeuren en
biedt daarmee ook een handvat voor een praktische inrichting.

Hoe pakt Deloitte dit met jullie aan?

Samen met jullie gaan onze collega’s met inhoudelijke praktijkkennis aan de slag. Aan de hand van interviews en documentatie maken wij de bestaande situatie inzichtelijk. Vanuit het volwassenheidsniveau geven wij aan welke stappen nodig zijn om naar het gewenste minimale niveau toe te groeien en hoe dit geïntegreerd kan worden in de reguliere bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij de daadwerkelijke implementatie.

lees meer over onze aanpak in ons rapport.

Flyer e-Health

Contact

Jan-Harmen de Vries

Jan-Harmen de Vries

Director

Als director IT Maturity Advisory ondersteun ik klanten in het groeien van de IT volwassenheid. Binnen Deloitte heb ik daarvoor het Deloitte IT Maturity Model (DIMM) ontwikkeld, dat toeziet op IT Gove... More

Esther Baars-Bloemzaad

Esther Baars-Bloemzaad

Senior Manager

Esther is Senior Manager Healthcare binnen het team van Deloitte Risk Advisory CORE. Ze heeft meer dan 30 jaar werkervaring op het gebied van gezondheidszorg, kwaliteit, veiligheid en risicomanagement... More