Work Re-Architected

Article

Work Re-Architected

"We moeten werk anders inrichten"

Ons werk is de laatste jaren steeds digitaler, flexibeler en veranderlijker geworden. Maar is het ook leuker geworden? Geeft het ons meer energie? “Helaas niet altijd”, zeggen Marjolein Wevers, Senior Manager Workforce Transformation en Lead van het Future of Work-team in Nederland, en Kim Mooren, Senior Consultant Workforce Transformation en onderdeel van het Future of Work-team bij Deloitte. “We werken vaak met allerlei technologieën en applicaties die niet goed geïntegreerd zijn, wat tijd en energie kost en veel vraagt van medewerkers. Dat kan ook anders. Met Work Re-Architected gaan we terug naar de basis en zetten we de mens centraal. Waar ben jij goed in én wat doe jij graag? Op basis daarvan gaan we het werk inrichten.”

“De pandemie heeft ons veel uitdagingen gegeven, ook op werkgebied. Het heeft er wel toe geleid dat we ‘netto productiever’ zijn geworden”, vertelt Marjolein. “We zijn niet meer uren gaan werken, maar wel slimmer, efficiënter en nuttiger. Hoe dat komt? De administratieve taken en bureaucratie zijn verminderd, we hebben meer autonomie en vertrouwen gekregen, er werd meer gekeken naar waarom we iets doen en bepaalde beslisbevoegdheden zijn ‘lager’ belegd. Met als resultaat dat we meer intrinsieke motivatie ervaren. Natuurlijk willen we de pandemie zo snel mogelijk achter ons laten, maar de inzichten die het ons gegeven heeft nemen we graag mee. Vandaar dat Deloitte organisaties hierbij helpt op basis van de Work Re-Architected methodiek.” In deze serie blogs lichten we ons Work Re-Architected project bij het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis toe. Wat hebben we er gedaan, wat zijn de uitkomsten en hoe nu verder? Maar eerst: wat is nu eigenlijk het idee van Work Re-Architected?

‘Tijdens de pandemie zijn we ‘netto productiever’ geworden. We zijn niet meer uren gaan werken, maar wel slimmer, efficiënter en nuttiger.’

Marjolein Wevers, Lead Future of Work bij Deloitte

Tijd en energie

“Met Work Re-Architected wordt werk opnieuw ingericht met de mens als uitgangspunt. Technologie heeft ons vooruitgang gebracht, maar het kost momenteel nog veel energie om met al die systemen te werken. Op een doorsnee werkdag staan er soms wel tien verschillende systemen open, klinkt het geluid van een binnenkomende mail, hoor je de ping voor de volgende Teams-meeting en moet er ook nog even wat administratief werk gedaan worden in een systeem dat niet goed meewerkt”, verzucht Marjolein. “Er is nog geen perfecte integratie van de technologieën en applicaties. Dat moeten we als mens doen en daar zijn we veel tijd en energie aan kwijt. Waarom zouden we de technologie niet voor ons laten werken? Waarom kijken we niet veel meer naar wat ons drijft als mens en wat onze unieke kwaliteiten zijn, en passen we de rest daar op aan?”
 

Contact met patiënten

Vooral in de zorg is dit goed zichtbaar. “Wanneer we blijven focussen op het continu efficiënter en productiever werken, creëren we ontevreden en ongemotiveerde medewerkers”, zegt Kim. “Het menselijke aspect is ontzettend belangrijk. Wat zijn nu de momenten waarop we als mens echt waarde kunnen toevoegen? En wat zijn de taken die mensen echt leuk vinden om te doen? Denk bijvoorbeeld aan patiëntencontact. Mijn moeder werkt in de zorg en ik zie van dichtbij wat haar wel en niet gelukkig maakt in haar werk. De laatste jaren kreeg zij steeds meer administratieve taken, vaak in combinatie met een systeem, wat ten koste gaat van het contact met patiënten. Terwijl dit nu juist de reden is dat zij voor de zorg gekozen heeft, zoals velen met haar.”
 

Ondersteuning van technologie

Natuurlijk kan technologie nog steeds veel toevoegen, vervolgt Marjolein. “De 3D-activiteiten, oftewel dirty, dull en dangerous werk, willen we graag automatiseren. Maar er zijn ook taken waarin technologie samen kan gaan met menselijk werk. Denk aan een algoritme dat artsen helpt met het stellen van een diagnose. Het algoritme kan op basis van medisch onderzoek de meest logische diagnose geven, maar het blijft mensenwerk om dit te beoordelen en met de patiënt te bespreken. Hiervoor gebruikt de arts namelijk menselijke skills en vaardigheden, zoals analytisch denken en empathisch vermogen. Nadat we het werk opnieuw inrichten met de mens en de werkuitkomst, bijvoorbeeld de juiste diagnose stellen, als uitgangspunt, gaan we om de tafel om te bedenken welke technologie ondersteuning kan bieden. Hoe innovatiever, hoe beter. Er is ontzettend veel mogelijk tegenwoordig, als je maar buiten de kaders denkt.”

‘Wanneer we alleen maar blijven focussen op het efficiënter en productiever werken, dan creëren we ontevreden medewerkers.’

Kim Mooren, Senior Consultant Workforce Transformation bij Deloitte

Goed werkgeverschap

“Wanneer er opnieuw naar werkinrichting gekeken wordt, gaat het vaak om efficiëntere processen. Hoe verloopt het proces en hoe kunnen we sneller en beter werken? Met Work Re-Architected staat de mens centraal in plaats van de processen, gaat het om werkuitkomst in plaats van routine en draait het om waarde creëren in plaats van kosten besparen”, legt Marjolein uit. “Het past uitstekend bij het belangrijke en actuele thema ‘sustainability’. Door de mens centraal te zetten in het eigen werk, creëer je duurzame inzetbaarheid. Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat je meer medewerkers kunt aantrekken én behouden. Maar bovenal maakt het mensen gelukkiger.”

Did you find this useful?