Article

Verpleegkundigen in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Het werk leuker, slimmer en duurzamer maken door de unieke menselijke waarde centraal te stellen

Hoe kunnen we het werk leuker maken? Waar krijg je energie van? Waar voeg je unieke waarde toe? En hoe kan technologie je daarin ondersteunen? “Met Work Re-Architected hebben we samen met de verpleegkundigen in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis het werkproces opnieuw bekeken”, vertelt Lotte Verhoeven, Senior Consultant Workforce Transformation bij Deloitte. “Ons doel? Het werk leuker, slimmer en duurzamer maken door de unieke menselijke waarde centraal te stellen.”

Verandertrajecten zijn vaak gefocust op efficiëntie en worden dan van bovenaf bedacht. De Amerikaanse Work Re-Architected-methode stelt echter de mens centraal. “Toen ik van dit project hoorde, raakte ik dan ook direct enthousiast”, vertelt Mariska de Heer, IC kinderverpleegkundige in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. “Anderen zijn altijd heel goed in het bedenken hoe ons werk beter kan. Maar in dit project werden wij juist als uitgangspunt genomen. Waar ben jij goed in en wat doe jij graag? Er werd goed geluisterd naar onze input en de resultaten zijn absoluut verrassend.” “Het eindproduct is in dit geval geen vuistdik rapport”, aldus Verhoeven. “Maar een praktische toepassing die het werk echt slimmer en duurzamer maakt.”Maximale aandacht voor de kinderen

 “Het werk als verpleegkundige is ontzettend afwisselend en biedt een leuke, uitdagende mix van zorg, sociaal en techniek”, zegt De Heer. “Maar de werkdruk en administratieve lasten zijn hoog en er is vaak te weinig tijd voor contact met de patiënt of scholing.” “We zijn soms ontzettend veel tijd kwijt aan alle rompslomp eromheen”, gaat IC kinderverpleegkundige Stephanie Kuipers verder. “Dingen als met ouders kletsen of in een dagboekje voor de patiënt schrijven, schieten er dan soms bij in. Jammer, want we willen juist maximale aandacht voor de kinderen en hun familie hebben.”
In interviews en workshops met de verpleegkundigen zijn de kansen voor verbetering voor de huidige werkprocessen in kaart gebracht. “Deloitte heeft met ons meegelopen in de praktijk en hun frisse blik gaf direct al nieuwe inzichten”, lacht De Heer. “Vaak doen we iets op een bepaalde manier, gewoonweg omdat we het al jaren zo doen. Het heeft me aan het denken gezet. In de horeca worden de bestellingen allang niet meer op een papiertje geschreven en naar de kassa gebracht. Waarom werken we in het ziekenhuis dan nog wel op die manier?”

Maximale aandacht voor de kinderen

“Het werk als verpleegkundige is ontzettend afwisselend en biedt een leuke, uitdagende mix van zorg, sociaal en techniek”, zegt De Heer. “Maar de werkdruk en administratieve lasten zijn hoog en er is vaak te weinig tijd voor contact met de patiënt of scholing.” “We zijn soms ontzettend veel tijd kwijt aan alle rompslomp eromheen”, gaat IC kinderverpleegkundige Stephanie Kuipers verder. “Dingen als met ouders kletsen of in een dagboekje voor de patiënt schrijven, schieten er dan soms bij in. Jammer, want we willen juist maximale aandacht voor de kinderen en hun familie hebben.”
In interviews en workshops met de verpleegkundigen zijn de kansen voor verbetering voor de huidige werkprocessen in kaart gebracht. “Deloitte heeft met ons meegelopen in de praktijk en hun frisse blik gaf direct al nieuwe inzichten”, lacht De Heer. “Vaak doen we iets op een bepaalde manier, gewoonweg omdat we het al jaren zo doen. Het heeft me aan het denken gezet. In de horeca worden de bestellingen allang niet meer op een papiertje geschreven en naar de kassa gebracht. Waarom werken we in het ziekenhuis dan nog wel op die manier?”

Het eindproduct is geen vuistdik rapport, maar een praktische toepassing die het werk echt leuker en duurzamer maakt.

Lotte Verhoeven, Senior Consultant Workforce Transformation bij Deloitte

Toekomst visualiseren

“Gedurende het project hebben we veel met de voeten in de klei bij de verpleegkundigen gestaan”, zegt Verhoeven. “We hebben besproken waar men tegenaan loopt en welke kansen er zijn die benut kunnen worden. Samen hebben we de toekomst gevisualiseerd. Welke data en technologische ondersteuning is nodig om als verpleegkundige meer tijd te hebben voor de zorg voor patiënt en ouder? En om dat vorm te kunnen geven, hebben we ook een werkgroep gevormd waar bijvoorbeeld ook IT onderdeel van uitmaakte.” Kuipers: “Nieuwe ideeën werden altijd aan ons teruggekoppeld en dat maakte het project heel sterk. Zo was een van de mogelijke oplossingen een smartwatch waarop onder andere de saturatie van patiënten bijgehouden wordt. Maar als verpleegkundige kunnen we geen horloge dragen, vandaar dat dit idee veranderd is in een wearable die aan het borstzakje kan hangen. In ieder onderdeel van het project zijn we betrokken en is goed geluisterd naar onze feedback."

Nieuwe ideeën werden altijd aan ons teruggekoppeld en dat maakte het project heel sterk.

Stephanie Kuipers, kinderverpleegkundige IC in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Informatie samenbrengen in een app

“Een van de dingen die mij opviel, was de enorme hoeveelheid informatie die verpleegkundigen op zich af krijgen”, gaat Verhoeven verder. “Van piepers die afgaan tot briefjes op de muur en van patiëntschermen tot extra telefoons. Ook moet er continu veel gelopen worden. Niet alleen om materiaal te verzamelen, maar bijvoorbeeld ook om een patiëntvraag te kunnen doorgronden. Heeft iemand behoefte aan een glaasje water of is er een acute vraag? De pieper vertelt dat niet. Vandaar dat een van de mogelijke oplossingen de app Sophia Connect is, een app waarin alle belangrijke informatie zich verzamelt. Communicatie zoals nieuwe protocollen, nieuwe teamleden of roosterwijzigingen, maar ook patiëntvragen kunnen via de tablet meer context krijgen. En denk ook aan QR-codes op materiaal als rolstoelen of infuuspompen waarmee track en trace mogelijk is of protocollen direct inzichtelijk zijn. Door zoveel mogelijk informatie samen te brengen in een app kan er rust komen in het werk van verpleegkundigen.”

Deloitte heeft mijn ogen wel geopend. Ik wist niet dat zoveel innovatieve oplossingen al mogelijk waren.

Mariska de Heer, kinderverpleegkundige IC in het Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis

Waardering via een videobericht

Daarnaast zijn voor drie sub-processen van het verpleegkundig zorgproces (uitvoeren zorg, overdracht en ontslag patiënt) toekomstige werkprocessen ontworpen. “Zo zou een toekomstige werkdag kunnen beginnen met het openen van de app Sophia Connect om te controleren of er nog teamupdates zijn. Wanneer de verpleegkundige daarna voor een van de patiëntjes wil weten of er al een uitslag binnen is, kan zij een korte spraakmemo naar de arts sturen. Spullen uit de medicijnkamer zouden in de toekomst opgevraagd kunnen worden door via de app een robot instructies te geven. Voorspellende algoritmen zouden een waarschuwing kunnen geven dat het de komende uren drukker zal worden en adviseren om alvast even pauze te nemen. En aan het einde van de dag krijgt de verpleegkundige mogelijk nog een notificatie dat ouders van een pas ontslagen patiënt haar via een videobericht bedanken voor de goede zorg”, legt Verhoeven uit.

Robots en holograms

“Veel van de toekomstige werkdagindeling is nog toekomstmuziek”, zegt De Heer. “Maar de huidige ontwikkeling van techniek biedt al veel ondersteunende mogelijkheden waardoor we weer terug kunnen naar de kern van het vak. De inzet van robots en hologrammen zal wellicht nog even duren. Maar met apps en mobiele devices wordt ons werk alweer stukken aantrekkelijker. De oplossingen van Deloitte hebben mijn ogen wel geopend. Ik wist niet dat zoveel innovatieve oplossingen al mogelijk waren.”

Did you find this useful?