Article

Jaarverslagen en transparantie­verslagen 

Download the annual reports of Deloitte

Lees meer over Deloitte in onze verslagen.

Geïntegreerd jaarverslag

Dit Integrated Annual Report bevat een omschrijving van ons value creation model en de daaraan gerelateerde (financiële) resultaten. Ook geeft het inzicht in de uitvoering van onze strategie. We streven er naar om op een holistische en open wijze inzicht te geven in onze omgeving, dilemma’s en kansen. Met het oog op onze belangrijkste uitdagingen en kansen en om onze ambities te behalen, hebben we een duidelijke strategie richting 2020 geformuleerd. Deze strategie helpt ons tevens om vorm te geven aan onze wereldwijde purpose: to make an impact that matters.

Bekijk de jaarverslagen van voorgaande jaren. 

Transparency Report

In our Transparency Report 2016 - 2017 we report our efforts, progress and results regarding audit quality. We also present our point of view on subjects such as the dilemmas noted by the Monitoring Commission Accountancy and, in the chapter ‘Strategy & Audit Quality’, we provide feedback on the four dimensions addressing audit quality (as defined in the Green Paper of the NBA). Furthermore, we reflect on the outcomes of external inspections by various supervisory authorities. 

Previous years

Vond u dit nuttig?