Robot Alice

Article

Hallo, mijn naam is Alice

Sociale robot voor het welzijn van ouderen

De afgelopen tijd is er door een team van Deloitte en de VU hard gewerkt aan het doorontwikkelen van sociale robot Alice, om ouderen zich minder eenzaam te laten voelen.

28 november 2018

Wie is Alice?

Alice is een sociale robot, ontwikkeld om bij te dragen aan de ondersteuning van zelfredzaamheid, de verbetering van kwaliteit van leven en het verlichten van eenzaamheid onder kwetsbare ouderen in onze samenleving. Door het gebruik van sensoren, connecties met andere objecten en tools en een gemakkelijk in te stellen voice interface kan Alice inspelen op de (zorg) behoeften van haar gebruiker. De afgelopen maanden is er veelvuldig getest met ouderen, waarbij er werd gekeken naar de functionaliteiten, haar uiterlijk en het testen van diverse gesprekken en situaties. 

Zo kan Alice een praatje maken met haar gebruiker, geeft ze het gevoel dat er iemand is die voor haar gebruiker zorgt en kan ze technisch ingezet worden voor het versturen van whatsapp berichten of het bestellen van boodschappen. 

De robot is ontwikkeld door de Vrije Universiteit en Deloitte, waarbij Deloitte via de Deloitte Impact Foundation uren beschikbaar stelde.

Bekijk de onderstaande video om meer te leren over Alice. 

Documentaire: Brandpunt+

Dinsdag 27 november 2018 heeft Brandpunt+ een documentaire uitgezonden waarin de ontwikkeling van Alice is gefilmd en diverse ouderen werden gevolgd die Alice in huis kregen. Kan een robot iets betekenen voor eenzame ouderen? Kijk deze terug via de onderstaande link.

Aflevering Brandpunt+

Over Deloitte Impact Foundation

De Deloitte Impact Foundation stelt medewerkers van Deloitte in staat om hun kennis, energie en talenten pro bono toe te passen om een positieve impact te maken op drie maatschappelijke thema's: educatie, sociale innovatie en duurzame samenleving. Deze mogelijkheid wordt geboden door een interne, virtuele marktplaats die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Onze medewerkers kunnen 1% van hun werktijd besteden aan projecten van de Deloitte Impact Foundation.

Meer weten?

Neem dan eens een kijkje op www.alicecares.nl of neem contact op met Marly Kiewik.

Did you find this useful?