Datakwaliteit bij woningcorporaties

Solution

Datakwaliteit bij woningcorporaties

Juiste data als basis voor beleid en actie

U herkent het belang van goede data en bent zich er steeds meer van bewust dat data niet alleen van belang is om te verantwoorden, maar ook om te kunnen sturen. Voor verantwoording en besluitvorming wordt het steeds belangrijker dat gebruikte data volledig en juist is. Deloitte ondersteunt corporaties bij het verbeteren van de datakwaliteit middels het inzichtelijk maken van datafouten en het opschonen van de vastgoeddata. Dit leidt tot betere sturingsinformatie en meer weloverwogen beslissingen bij onder meer investeringen en transacties.

Uw uitdaging

Corporaties hebben scherp dat data de basis is van de transacties en bedrijfsvoering. Zodoende wordt veel aandacht besteed aan de registratie van nieuwe data en kwaliteit hiervan. In de praktijk zien wij echter uitdagingen in de datakwaliteit van de totale portefeuille, specifiek bij ouder vastgoed of vastgoed verkregen uit overnames of fusies.

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte ondersteunt op het raakvlak tussen vastgoed en IT en heeft ruime ervaring met het testen en op orde brengen van de datakwaliteit en dataorganisatie. Wij constateren dat bij transacties, fusies en financieringen aandachtspunten, missings en datafouten zijn aan te wijzen in de gebruikte data. Door uw data te real time te koppelen aan publieke bronnen als het Kadaster, CBS, de BAG of het energielabel loket en de data gestructureerd en grondig te analyseren wordt uw datakwaliteit sterk verbeterd en kunt u de juiste vragen stellen om deze op orde te krijgen.

Deloitte kan u op verschillende manieren ondersteunen bij de verbetering van uw datakwaliteit en de omgang met data binnen uw organisatie:

  • Het uitvoeren van data analyses op zowel portefeuille- als complexniveau (due diligence), waardoor u inzicht krijgt in de juistheid en volledigheid van uw data die bijvoorbeeld ten grondslag ligt aan aan- en verkooptransacties, hypothecaire financieringen en portefeuillesturing. Daarbij ondersteunen wij u met onze data tools tevens bij het analyseren van (concept) taxaties;
  • Fusievoorbereiding: het op orde brengen van de datakwaliteit zorgt voor een goede vergelijkbaarheid en een eenduidige en transparante kwalificering van het vastgoed;
  • Implementatie van nieuwe oplossingen (o.a. real time koppelingen met externe data) die bijdragen aan het creëren van draagvlak voor datagericht sturen binnen de organisatie.

Indien nodig kunnen wij onze dienstverlening uitbreiden naar zaken als kadastrale recherche, en organiseren wij databeoordeling in de praktijk (bijv. inmeten m², energielabels, onderhoud).

Wat levert het u op

Kwalitatief goede en actuele data leidt tot verbeterd inzicht op portefeuille- en complexniveau. Het leidt tot een betere onderbouwing van de kwaliteit en de waarde van het vastgoed en een verhoogde transparantie ondersteunt bij uitleg en verantwoording richting stakeholders.

Meer weten over transacties bij woningcorporaties?

Wilt u meer weten over aankoop en verkoop ondersteuning voor corporaties? Neem dan contact met ons op.

Contact

Hinse Boonen

Hinse Boonen

Director

Hinse Boonen is part of Deloitte Real Estate, the leading strategic and financial advisor for complex real estate and infrastructure projects: Urban development, M&A, Strategy & Technology. Hinse’s fo... More