Article

De overheid van de toekomst

Een bundel voor bestuurders over de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen

Van stikstof tot energietransitie en van woningnood tot bestaanszekerheid... De maatschappelijke uitdagingen waar de overheid voor staat, zijn enorm. Het is duidelijk: er is grote behoefte aan constructieve oplossingen die voortkomen uit een nauwe samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven.

Deze bundel wil allereerst een bijdrage leveren aan het oplossen van deze uitdagingen. Elk hoofdstuk belicht een specifiek vraagstuk en put uit gesprekken met betrokken specialisten van Deloitte. Zo ontstaat een brede kijk op de problematiek en op de concrete stappen die we kunnen zetten.  
 
Met het thema ‘De overheid van de toekomst’ willen we ook inspireren en doen we een duidelijke oproep: overheid, neem de regie en bouw bruggen tussen verschillende partijen. De bundel verkent de diverse rollen die je als overheid kan - en moet - spelen, en benadrukt het belang van samenwerking en het overstijgen van individuele verantwoordelijkheden.  
 
De rol van de overheid is nu belangrijker dan ooit. Door samen te werken, kunnen we een sterke, flexibele, toekomstbestendige overheid creëren die klaar is voor alles wat op haar pad komt.  
 
Download de volledige bundel om te ontdekken hoe we deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden en de overheid van de toekomst vorm kunnen geven. 

De overheid van de toekomst

Download de bundel
Did you find this useful?