Waardecreatie en waardeverdeling in het Nederlandse gezondheidsecosysteem

Article

Hoe ontsluiten we de waarde van het gezondheidsecosysteem van de toekomst?

Video-interview met Nicole Lentink

De gezondheidszorg moet anders worden ingericht om goed, toegankelijk en betaalbaar te blijven. Onze verwachting is dat het ‘zorgecosysteem’ de komende jaren transformeert naar een ‘gezondheidsecosysteem’. In dit interview vertelt Nicole Lentink, director en Life Science Healthcare lead in de Monitor Deloitte Strategy & Business Design praktijk, meer over hoe in het toekomstige Nederlandse gezondheids(zorg)ecosysteem waarde kan worden gecreëerd én verdeeld.

De gezondheidszorg moet anders worden ingericht om goed, toegankelijk en betaalbaar te blijven.

Waardecreatie en waardeverdeling in het Nederlandse gezondheidsecosysteem

In het artikel De gezondheids(zorg)toekomst van Nederland hebben we vijf grote verschuivingen besproken die het Nederlandse gezondheidsecosysteem van de toekomst zullen vormgeven. Deze vijf verschuivingen hebben het potentieel om veel waarde voor de Nederlandse burger te creëren: we kunnen gezonde levensjaren winnen tegen lagere kosten. De verschuivingen zouden gedreven moeten worden door innovaties van partijen die nu al actief zijn in de zorg en van nieuwe spelers binnen het gezondheidsecosysteem. In ruil voor de waarde die zij hiermee voor de Nederlandse burger creëren zou er ook waarde voor hen te verdelen moeten zijn. Toch lijkt de realiteit meer weerbarstig. De grootste uitdagingen in het gezondheidsecosysteem van de toekomst liggen op het vlak van waardecreatie en waardeverdeling.

In het interview gaat Nicole Lentink daarom dieper in op de waardecreatie en waardeverdeling in het gezondheidsecosysteem. Ze definieert de vijf verschuivingen binnen de zorg, bespreekt hoe we een stijging van 74 miljard euro zorgkosten grotendeels kunnen voorkomen en legt uit wat partijen nu al kunnen doen om innovatie en waardecreatie in het gezondheidssysteem te bevorderen.

Bekijk het volledige interview met Nicole Lentink

Did you find this useful?