Overzichtspagina | READevelopment | PS | Deloitte Netherlands

Article

READevelopment

Platform met publicaties over vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Op dit moment houdt COVID-19 Nederland in zijn greep. Desalniettemin blijven vraagstukken over gebieds- en vastgoedontwikkeling actueel, en willen we u daarom graag informeren over ons nieuwe platform READevelopment. READevelopment is een platform voor bestuurders en professionals die werkzaam zijn op het terrein van onder andere verstedelijking, ruimtelijke ontwikkeling, gebieds- en vastgoedontwikkeling, energietransitie en mobiliteit.

READevelopment

Wij presenteren u READevelopment. Het platform met digitale publicaties over vastgoed- en gebiedsontwikkeling voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van verstedelijking, gebiedsontwikkeling, vastgoed, energietransitie en mobiliteit. Het is de opvolger van Grexpert.

READevelopment is new and improved qua vorm en insteek. En tegelijkertijd vertrouwd, want gebaseerd op feiten & cijfers en een grondige kennis van de vraagstukken en de vakgebieden die benodigd zijn oplossingen te bedenken en te realiseren.

Digitalisering, urbanisatie en de daarmee gepaard gaande strijd om talent en ruimte maken de wereld om ons heen steeds complexer en dynamischer. U als professional wordt ook steeds meer uitgedaagd deze vraagstukken het hoofd te bieden. Als Deloitte Real Estate ontsluiten we onze kennis en ervaring met deze thema’s op een wijze die past bij de huidige dynamiek en hopen we een bijdrage te leveren aan het maken van de juiste keuzes en het realiseren ervan.

Elke maand zullen we een nieuw artikel publiceren. Ontvang deze automatisch in uw inbox door u te registreren via de link aan de rechterzijde.

 

READevelopment updates

Ontvang elke maand een nieuw artikel

Schrijf je in

Artikel 4 | juni 2020 | Omvang grondposities gemeenten verder afgenomen

Door het welbekende woningtekort dat zich de afgelopen jaren heeft ontvouwd, is het de vraag hoe het gemeentelijk grondbeleid en de omvang van de gemeentelijke grondposities zich hebben ontwikkeld tijdens de conjuncturele hoogtijdagen. Is de gemeente als (be)sturend orgaan in het grote gat tussen vraag en aanbod gesprongen middels actieve grondproductie? En kunnen de komende (crisis)jaren wederom grote gemeentelijke verliezen worden verwacht? Of is de opgave meer en meer aan de markt gelaten en vangt zij straks de klappen op? Kunnen gemeenten daarbij nog een rol spelen en zo ja welke?

Lees het artikel

Artikel 3 | mei 2020 | De Aanvullingswet grondeigendom en kostenverhaal bij organische ontwikkeling

Op 17 oktober 2019 is de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Met de Awg wordt een gedeelte van de bestaande instrumenten voor grondbeleid geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet. Met betrekking tot het grondbeleid zal de integratie van deze huidige instrumenten waarschijnlijk geen ingrijpende wijzigingen opleveren, behoudens het daarmee gemoeide procesrecht. De belangrijkste wijziging die uit de Awg voortkomt, ziet op het kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling.

Lees het artikel

Artikel 2 | april 2020 | De energietransitie vraagt om een regionale investeringsagenda

De ‘regionale energie strategieën’ (RES) zijn een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord. In dit artikel gaan we in op de doelstellingen van deze regionale programma’s. Vooralsnog is er meer aandacht voor het regionale proces dan voor de regionale investeringsopgaven.

Lees het artikel

Artikel 1 | maart 2020 | Prijzen randgemeenten Amsterdam stijgen harder dan de hoofdstad

In dit artikel gaan we nader in op de prijsstijgingen van de koopwoningmarkt in de randgemeenten van de G4 steden; Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Hierbij wordt er per stad ingezoomd of de prijzen in randgemeenten harder stijgen dan de hoofdstad zelf met daarnaast het bijhorende 'spillover effect'.

Lees het artikel

Meer weten?

Eerder verscheen dit magazine als GREXpert. Lees de oude edities via deze link

Wil je meer weten over READevelopment of heeft u suggestie voor een onderwerp waar wij over kunnen schrijven? Neem dan contact op met Lennert Middelkoop of Hielke Bos via onderstaande gegevens:

Did you find this useful?