Solution

Lokale heffingen

Deloitte verzorgt een controle WOZ-waarde en/of aanslagen lokale heffingen.

De WOZ-waarde speelt een steeds prominentere rol. Zo wordt deze gebruikt als heffingsmaatstaf voor de OZB, de watersysteemheffing en de wegenheffing. Steeds meer gemeenten kiezen er voor om ook voor andere heffingen uit te gaan van de WOZ-waarde. Daarnaast is deze van belang voor de vennootschapsbelasting, milieuheffingen en overige rijksbelastingen. Verlaging van de WOZ-waarde kan dus leiden tot aanzienlijke belastingbesparingen. Bijvoorbeeld als u gebruiker en/of bezitter van vastgoed met een WOZ-waarde van 50 miljoen euro of meer bent.

 

Hoe Deloitte u helpt

Wij bieden u ondersteuning en controle van WOZ-waarde en/of aanslagen op zowel taxatietechnische uitgangspunten als fiscaaljuridische vraagstukken door middel van overleg met belastingheffer of waar nodig via bezwaar/beroep. We beoordelen niet alleen de WOZ-taxaties van uw vastgoed maar zorgen er ook voor dat de bevindingen daadwerkelijk leiden tot vaststelling van lagere WOZ-waarden.

 

Wat het u oplevert

Op het gebied van de WOZ & Lokale Heffingen zijn aanzienlijke besparingen te realiseren. De ervaring leert dat de WOZ-waarden bij bezwaar tot 25% kunnen worden verlaagd. Verlaging van de WOZ-waarde heeft, naast aanzienlijke verlagingen van lokale heffingen, vaak ook gevolgen voor meerdere (belasting)jaren en voor de rijksbelastingen.

Een lagere WOZ-waarde biedt de volgende voordelen:

  • forse verlaging Lokale Heffingen;
  • verruiming afschrijvingsmogelijkheid VPB;
  • verruiming afwaarderingsmogelijkheid VPB;
  • verlaging overige rijksbelastingen (Milieuheffingen, IB, Erf- en successierechten);
  • jaarlijkse besparingen aan lokale heffingen en/of VPB middels verlaging bodemwaarde.

Contact

Helene Geijtenbeek

Helene Geijtenbeek

Partner

Helene is Partner in Deloitte’s Tax & Legal practice where she leads the Dutch grants, incentives and environmental taxes group. Helene’s experience in grants and incentives spans almost 20 years and ... More